Fyzika - kategórie


Popis kvízovej kategórie:
Fyzika je prírodná veda, dokazujúca rôzne fyzikálne javy: pohyb v prírode, gravitácia, vznik a transformácia energie, svetlo, zvuk, elektrika, elektrické javy, magnetické javy a ďalšie.

tréning | kvíz | test

Fyzika - kategórie kvízov

Schematické značky elektrických obvodov, elektrotechnické značky: rezistor, kondenzátor, cievka, dióda, tranzistor, transformátor a ďalšie

Otázky z elektrotechniky: elektrika, elektrické pole, magnetizmus, magnetické pole, elektromagnetické pole...

Kvízové otázky z fyziky: fyzikálne veličiny, fyzikálne jednotky, značky fyzikálnych veličín a ich jednotiek, jednotky a miery.

Kvízové otázky z mechaniky, ktorá sa delí na kinematiku a dynamiku. Kinematika aj dynamika sa zaoberá pohybom telies. Kinematika pohyb opisuje, dynamika skúma aj príčiny pohybu. Pohyb častíc sa deje všade.

Otázky z optiky: šírenie svetla, vznik svetla, odraz svetla a pod.