Cudzie slová - pravopisné cvičenia

Písanie i/y v cudzích slovách.

pravopisné cvičenie - načítavam úlohu


Výsledok testu

Gratulujeme, pravopisné cvičenie ste ukončili. Nižšie nájdete svoje výsledky. Môžete si vygenerovať ďalšie cvičenie z kapitoly Cudzie slová alebo si vybrať iné pravipisné cvičenia zo slovenského jazyka.

zadanie moja odpoveď správna odpoveď

Sidónia, cyrýlýka, Tyrolsko, díplom, pyžamo, rýzoto, víla vence, vítamín, Sydney, býžutérýa, Sidónia, cýrilika, Tirolsko, diplom, pyžamo, rizoto, vila vence, vitamín, Sýdneý, bižutéria, Sidónia, cyrilika, Tirolsko, diplom, pyžamo, rizoto, vila vence, vitamín, Sydney, bižutéria, Sidónia, cyrilika, Tirolsko, diplom, pyžamo, rizoto, vila vence, vitamín, Sydney, bižutéria

S_dón_a | c_r_l_ka | T_rolsko | d_plom | p_žamo | r_zoto | v_la vence | v_tam_n | S_dne_ | b_žutér_a

Sidónia | cyrilika | Tirolsko | diplom | pyžamo | rizoto | vila vence | vitamín | Sydney | bižutéria