Pravopis - písanie i/y - pravopisné cvičenia

Rozsiahla zbierka príkladov na precvičenie používania ypsilonu a obyčajného i. Ak si myslíte, že je písanie i/y v slovenčine pre vás hračka, skúste tento test.

pravopisné cvičenie - načítavam úlohu


Výsledok testu

Gratulujeme, pravopisné cvičenie ste ukončili. Nižšie nájdete svoje výsledky. Môžete si vygenerovať ďalšie cvičenie z kapitoly Pravopis - písanie i/y alebo si vybrať iné pravipisné cvičenia zo slovenského jazyka.

moja odpoveď správna odpoveď

bylina, zavíjala díeťa do perínky, výskum a vývoj, mýesýželezo a mesýáš masívne sypalý syr, chito, Lýdía, mys, siréna, viola, vízum, bilina, zavíjala dieťa do perinký, výskum a vývoj, miesiželezo a mesiáš masívne sípali sír, chito, Lýdia, mís, siréna, viola, vízum, bylina, zavýjala dieťa do perinky, výskum a vývoj, miesiželezo a mesiáš masývne sypali syr, chito, Lýdia, mys, siréna, viola, vízum, bylina, zavíjala dieťa do perinky, vyskum a vyvoj, miesiželezo a mesiáš masívne sypali syr, chito, Lidia, mys, siréna, viola, vízum

b_l_na | zav_jala d_eťa do per_nk_ | v_skum a v_voj | m_es_železo a mes_áš mas_vne s_pal_ s_r | ch_to | L_d_a | m_s | s_réna | v_ola | v_zum

bylina | zavíjala dieťa do perinky | výskum a vývoj | miesiželezo a mesiáš masívne sypali syr | chito | Lýdia | mys | siréna | viola | vízum