Pravopis - písanie i/y - pravopisné cvičenia

Rozsiahla zbierka príkladov na precvičenie používania ypsilonu a obyčajného i. Ak si myslíte, že je písanie i/y v slovenčine pre vás hračka, skúste tento test.

pravopisné cvičenie - načítavam úlohu


Výsledok testu

Gratulujeme, pravopisné cvičenie ste ukončili. Nižšie nájdete svoje výsledky. Môžete si vygenerovať ďalšie cvičenie z kapitoly Pravopis - písanie i/y alebo si vybrať iné pravipisné cvičenia zo slovenského jazyka.

moja odpoveď správna odpoveď

líkvídíta, vo Vyhni sú rukavice, lyríka, kývý, gít, Hilda, dynamýka, antýlopa, anonym, Líbuša, likvidita, vo Výhni sú rukavice, lyrika, kivi, git, Hilda, dínamika, antilopa, anonym, Libuša, likvidita, vo Vyhni sú rukavice, lyrika, kivi, git, Hilda, dynamika, antilopa, anonym, Libuša, likvidita, vo Vyhni sú rukavice, lyrika, kivi, git, Hilda, dynamika, antilopa, anonym, Libuša

l_kv_d_ta | vo V_hn_ sú rukav_ce | l_r_ka | k_v_ | g_t | H_lda | d_nam_ka | ant_lopa | anon_m | L_buša

likvidita | vo Vyhni sú rukavice | lyrika | kivi | git | Hilda | dynamika | antilopa | anonym | Libuša