Podstatné mená - vzory ženského rodu - pravopisné cvičenia

Určovanie slovných druhov podstatných mien ženského rodu - cvičenie zo slovenského jazyka: žena, ulica, dlaň a kosť.

pravopisné cvičenie - načítavam úlohu


Výsledok testu

Gratulujeme, pravopisné cvičenie ste ukončili. Nižšie nájdete svoje výsledky. Môžete si vygenerovať ďalšie cvičenie z kapitoly Podstatné mená - vzory ženského rodu alebo si vybrať iné pravipisné cvičenia zo slovenského jazyka.

zadanie moja odpoveď správna odpoveď

grupa | konzola | mrcha | bridlica | vedúca | určitosť | Izabela | špargľa | dvere | soľ

žena | žena | žena | ulica | ulica | kosť | žena | ulica | ulica | kosť