Zámená - písanie i-y - pravopisné cvičenia

Pravopis zámen: skloňovanie zámen, používanie slov si, ony/oni, sami alebo samy, ti alebo ty...

pravopisné cvičenie - načítavam úlohu


Výsledok testu

Gratulujeme, pravopisné cvičenie ste ukončili. Nižšie nájdete svoje výsledky. Môžete si vygenerovať ďalšie cvičenie z kapitoly Zámená - písanie i-y alebo si vybrať iné pravipisné cvičenia zo slovenského jayzka.

moja odpoveď správna odpoveď

my sme pekní, ony boly osamelé, ty sy pekný, ony sú pekné, ponúknem to vaším otcom, podaj mý to, oní sú múdrí, my sme pekní, oní boli osamelé, tí si pekný, oni sú pekné, ponúknem to vašim otcom, podaj mi to, oni sú múdri, my sme pekní, ony boli osamelé, ty si pekný, ony sú pekné, ponúknem to vašim otcom, podaj mi to, oni sú múdri, my sme pekní, ony boli osamelé, ty si pekní, ony sú pekné, ponúknem to vašim otcom, podaj mi to, oni sú múdri

m_ sme pekn_ | on_ bol_ osamelé | t_ s_ pekn_ | on_ sú pekné | ponúknem to vaš_m otcom | podaj m_ to | on_ sú múdr_

my sme pekní | ony boli osamelé | ty si pekný | ony sú pekné | ponúknem to vašim otcom | podaj mi to | oni sú múdri