Zámená - písanie i-y - pravopisné cvičenia

Pravopis zámen: skloňovanie zámen, používanie slov si, ony/oni, sami alebo samy, ti alebo ty...

pravopisné cvičenie - načítavam úlohu


Výsledok testu

Gratulujeme, pravopisné cvičenie ste ukončili. Nižšie nájdete svoje výsledky. Môžete si vygenerovať ďalšie cvičenie z kapitoly Zámená - písanie i-y alebo si vybrať iné pravipisné cvičenia zo slovenského jazyka.

zadanie moja odpoveď správna odpoveď

my sme samí, muži boli sami, s tvojím perom, samy dety to chcely, darujem to naším otcom, mí sme sami, muži boli sami, s tvojím perom, samý deti to chceli, darujem to našim otcom, my sme sami, muži boli sami, s tvojim perom, samy deti to chceli, darujem to našim otcom, my sme sami, muži boli sami, s tvojím perom, samy deti to chceli, darujem to našim otcom

m_ sme sam_ | muž_ bol_ sam_ | s tvoj_m perom | sam_ det_ to chcel_ | darujem to naš_m otcom

my sme sami | muži boli sami | s tvojím perom | samy deti to chceli | darujem to našim otcom