Spodobovanie predložky: s / z - pravopisné cvičenia

Spodobovanie spôsobuje, že niektoré spoluhlásky inak píšeme a inak vyslovujeme. Preto sa mnohým pri písaní niektoré písmená zamieňajú.

pravopisné cvičenie - načítavam úlohu


Výsledok testu

Gratulujeme, pravopisné cvičenie ste ukončili. Nižšie nájdete svoje výsledky. Môžete si vygenerovať ďalšie cvičenie z kapitoly Spodobovanie predložky: s / z alebo si vybrať iné pravipisné cvičenia zo slovenského jazyka.

moja odpoveď správna odpoveď

so Zuzkou, zrazu, zľava, väčšsna z nsch, s mamou, s osobamz, zo skaly, spomedzs, so Zuzkou, zrazu, zľava, väčšina z nich, s mamou, s osobami, zo skalz, spomedzi, so Zuzkou, zrazu, zľava, väčšina z nich, s mamou, s osobami, zo skaly, spomedzi, so Zuzkou, zrazu, zľava, väčšina z nich, s mamou, s osobami, zo skaly, spomedzi

_o Zuzkou | _razu | _ľava | väčšina _ nich | _ mamou | _ osobami | _o skaly | _pomedzi

so Zuzkou | zrazu | zľava | väčšina z nich | s mamou | s osobami | zo skaly | spomedzi