Písanie i-y po písmene L - pravopisné cvičenia

Správne písanie i a y v slovách na L. Lis alebo lys? Plinúť či plynúť? Plin vs. plyn? Klyn alebo klin?

pravopisné cvičenie - načítavam úlohu


Výsledok testu

Gratulujeme, pravopisné cvičenie ste ukončili. Nižšie nájdete svoje výsledky. Môžete si vygenerovať ďalšie cvičenie z kapitoly Písanie i-y po písmene L alebo si vybrať iné pravipisné cvičenia zo slovenského jazyka.

zadanie moja odpoveď správna odpoveď

kapýtalýstýcká lýmuzína, Lýnda zabalýla lýkér, fílantropka líže lykožrúty, bývalý realysta, filantropka delí libry, fýlatelýstka nalíčý zmrzlýny, líkér, kapitalistická limuzína, Linda zabalila likér, filantropka líže lýkožrútý, bývalý realista, filantropka delí libry, filatelistka nalíči zmrzliný, likér, kapitalistická limuzýna, Linda zabalila likér, filantropka lyže lykožrúty, bývalý realista, filantropka deli libry, filatelistka nalyči zmrzliny, likér, kapitalistická limuzína, Linda zabalila likér, filantropka líže lykožrúty, byvaly realista, filantropka delí libry, filatelistka nalíči zmrzliny, likér

kapital_stická l_muzína | L_nda zabal_la l_kér | filantropka l_že l_kožrúty | býval_ real_sta | filantropka del_ l_bry | filatel_stka nal_či zmrzl_ny | l_kér

kapitalistická limuzína | Linda zabalila likér | filantropka líže lykožrúty | bývalý realista | filantropka delí libry | filatelistka nalíči zmrzliny | likér