Vybrané slová po M - pravopisné cvičenia

Pravopisné cvičenia z vybraných slov po písmene M. Správne písanie i vo vybraných slovách na M. (mi alebo my?, mikať alebo mykať?...)

pravopisné cvičenie - načítavam úlohu


Výsledok testu

Gratulujeme, pravopisné cvičenie ste ukončili. Nižšie nájdete svoje výsledky. Môžete si vygenerovať ďalšie cvičenie z kapitoly Vybrané slová po M alebo si vybrať iné pravipisné cvičenia zo slovenského jayzka.

moja odpoveď správna odpoveď

mys, mynuté mynyatúry, my chránýme hmyz, zamykáme sy mynerálky, dynamýka, my sme sa myklí, mynymálna mzda, mís, minuté miniatúri, mí chránime hmíz, zamykáme si minerálky, dynamika, mí sme sa míkli, minimálna mzda, mys, minuté miniatúry, my chránime hmyz, zamykáme si minerálky, dynamika, my sme sa mykli, minimálna mzda, mys, minuté miniatúry, my chránime hmyz, zamykáme si minerálky, dynamika, my sme sa mykli, minimálna mzda

m_s | m_nuté m_niatúry | m_ chránime hm_z | zam_káme si m_nerálky | dynam_ka | m_ sme sa m_kli | m_nimálna mzda

mys | minuté miniatúry | my chránime hmyz | zamykáme si minerálky | dynamika | my sme sa mykli | minimálna mzda