Vybrané slová po P - pravopisné cvičenia

Pravopisné cvičenia z vybraných slov po písmene P. Správne písanie i vo vybraných slovách na P. (piť alebo pyť? ...)

pravopisné cvičenie - načítavam úlohu


Výsledok testu

Gratulujeme, pravopisné cvičenie ste ukončili. Nižšie nájdete svoje výsledky. Môžete si vygenerovať ďalšie cvičenie z kapitoly Vybrané slová po P alebo si vybrať iné pravipisné cvičenia zo slovenského jazyka.

zadanie moja odpoveď správna odpoveď

pýskot, špicatá, epídémía, zapýrený medvedí pysk, pýta sí píkník, zapýrená pyrátka, pytliak pískal na pitie, v pyvnycy máme cepíny, písal a oní odpílí konár, pínka nemá pítíe, piskot, špicatá, epidémia, zapýrený medvedí pýsk, pýta si piknik, zapýrená pirátka, pýtliak pískal na pitie, v pivnici máme cepíní, písal a oni odpíli konár, pinka nemá pitie, piskot, špicatá, epidémia, zapýrený medvedy pysk, pýta si piknik, zapýrená pirátka, pytliak piskal na pitie, v pivnici máme cepýny, písal a oni odpíli konár, pinka nemá pitie, piskot, špicatá, epidémia, zapýrený medvedí pysk, píta si piknik, zapýrená pirátka, pytliak pískal na pitie, v pivnici máme cepíny, písal a oni odpíli konár, pinka nemá pitie

p_skot | šp_catá | ep_démia | zap_rený medvedí p_sk | p_ta si p_knik | zap_rená p_rátka | p_tliak p_skal na p_tie | v p_vnici máme cep_ny | p_sal a oni odp_li konár | p_nka nemá p_tie

piskot | špicatá | epidémia | zapýrený medvedí pysk | pýta si piknik | zapýrená pirátka | pytliak pískal na pitie | v pivnici máme cepíny | písal a oni odpíli konár | pinka nemá pitie