Vybrané slová po R - pravopisné cvičenia

Pravopisné cvičenia z vybraných slov po písmene R. Správne písanie i a y vo vybraných slovách na R. Rím alebo rým? Riť alebo ryť? Risk alebo rysk? krištáľové alebo kryštáľové?

pravopisné cvičenie - načítavam úlohu


Výsledok testu

Gratulujeme, pravopisné cvičenie ste ukončili. Nižšie nájdete svoje výsledky. Môžete si vygenerovať ďalšie cvičenie z kapitoly Vybrané slová po R alebo si vybrať iné pravipisné cvičenia zo slovenského jazyka.

moja odpoveď správna odpoveď

kulturysta vážy veľké cyfry, ryšavý, prýštýť, nabrýzgal všetky korytnačky, Frederýka prýpravuje príšeru, rysovať, ríchtár, kulturista váži veľké cifrý, rýšavý, prýštiť, nabrýzgal všetki koritnački, Frederika pripravuje príšeru, rysovať, richtár, kulturista váži veľké cifry, ryšavý, prýštiť, nabrýzgal všetky korytnačky, Frederika pripravuje príšeru, rysovať, richtár, kulturista váži veľké cifry, ryšavý, pryštiť, nabrizgal všetky korytnačky, Frederika pripravuje príšeru, rysovať, richtár

kultur_sta váži veľké cifr_ | r_šavý | pr_štiť | nabr_zgal všetky kor_tnačky | Freder_ka pr_pravuje pr_šeru | r_sovať | r_chtár

kulturista váži veľké cifry | ryšavý | prýštiť | nabrýzgal všetky korytnačky | Frederika pripravuje príšeru | rysovať | richtár