Vybrané slová po R - pravopisné cvičenia

Pravopisné cvičenia z vybraných slov po písmene R. Správne písanie i a y vo vybraných slovách na R. Rím alebo rým? Riť alebo ryť? Risk alebo rysk? krištáľové alebo kryštáľové?

pravopisné cvičenie - načítavam úlohu


Výsledok testu

Gratulujeme, pravopisné cvičenie ste ukončili. Nižšie nájdete svoje výsledky. Môžete si vygenerovať ďalšie cvičenie z kapitoly Vybrané slová po R alebo si vybrať iné pravipisné cvičenia zo slovenského jazyka.

zadanie moja odpoveď správna odpoveď

ryzoto prypravuje príšeru, ring, ríbezľa, rízoto rýpe krídla, rýzýko, rikša, bryndzové pirohy, rizoto pripravuje príšeru, ring, ríbezľa, rizoto rýpe krídla, riziko, rikša, brýndzové pirohý, rizoto pripravuje pryšeru, ring, ribezľa, rizoto rýpe krýdla, riziko, rikša, bryndzové pirohy, rizoto pripravuje príšeru, ring, ríbezľa, rizoto rýpe krídla, riziko, rikša, bryndzové pirohy

r_zoto pr_pravuje pr_šeru | r_ng | r_bezľa | r_zoto r_pe kr_dla | r_ziko | r_kša | br_ndzové pirohy

rizoto pripravuje príšeru | ring | ríbezľa | rizoto rýpe krídla | riziko | rikša | bryndzové pirohy