Vybrané slová po V - pravopisné cvičenia

Pravopisné cvičenia z vybraných slov po písmene V. Správne písanie i a y vo vybraných slovách na V. Vír alebo výr? vykať alebo vikať?

pravopisné cvičenie - načítavam úlohu


Výsledok testu

Gratulujeme, pravopisné cvičenie ste ukončili. Nižšie nájdete svoje výsledky. Môžete si vygenerovať ďalšie cvičenie z kapitoly Vybrané slová po V alebo si vybrať iné pravipisné cvičenia zo slovenského jazyka.

zadanie moja odpoveď správna odpoveď

virtuóz bol obvinený, víno a výstrahy, zvyčajný, výsosť, vykúpili kivi, víola, vyletely aj kvízy, virtuóz bol obvinený, víno a výstrahy, zvíčajný, výsosť, víkúpili kivi, viola, víleteli aj kvízí, virtuóz bol obvinený, vyno a výstrahy, zvyčajný, výsosť, vykúpili kivi, viola, vyleteli aj kvízy, virtuóz bol obvinení, víno a vístrahy, zvyčajny, visosť, vykúpili kivi, viola, vyleteli aj kvízy

v_rtuóz bol obv_nený | v_no a v_strahy | zv_čajný | v_sosť | v_kúpili kiv_ | v_ola | v_leteli aj kv_zy

virtuóz bol obvinený | víno a výstrahy | zvyčajný | výsosť | vykúpili kivi | viola | vyleteli aj kvízy