Vybrané slová po V - pravopisné cvičenia

Pravopisné cvičenia z vybraných slov po písmene V. Správne písanie i a y vo vybraných slovách na V. Vír alebo výr? vykať alebo vikať?

pravopisné cvičenie - načítavam úlohu


Výsledok testu

Gratulujeme, pravopisné cvičenie ste ukončili. Nižšie nájdete svoje výsledky. Môžete si vygenerovať ďalšie cvičenie z kapitoly Vybrané slová po V alebo si vybrať iné pravipisné cvičenia zo slovenského jayzka.

moja odpoveď správna odpoveď

Víťazoslav videl záviny, cez víkend zvykneme vyvádzať, Vylma vydela vytamíny, vypýl víno s výtamínmý, plavídlo vypravíl výletník, kíví, Víťazoslav videl záviny, cez víkend zvikneme vivádzať, Vilma videla vitamíný, vípil víno s vitamínmi, plavidlo vypravil výletník, kivi, Viťazoslav videl záviny, cez výkend zvykneme vyvádzať, Vilma videla vitaminy, vypil víno s vitamínmi, plavidlo vypravil výletnýk, kivi, Víťazoslav videl záviny, cez víkend zvykneme vyvádzať, Vilma videla vitamíny, vypil víno s vitamínmi, plavidlo vypravil výletník, kivi

V_ťazoslav v_del záv_ny | cez v_kend zv_kneme v_vádzať | V_lma v_dela v_tamíny | v_pil v_no s v_tamínmi | plav_dlo v_prav_l v_letník | kiv_

Víťazoslav videl záviny | cez víkend zvykneme vyvádzať | Vilma videla vitamíny | vypil víno s vitamínmi | plavidlo vypravil výletník | kivi