Zámená - delenie 2 - pravopisné cvičenia

Delenie zámen - cvičenie zo slovenského jazyka: osobné zámená, ukazovacie zámená, opytovacie zámená, vymedzovacie zámená, neurčité zámená

pravopisné cvičenie - načítavam úlohu


Výsledok testu

Gratulujeme, pravopisné cvičenie ste ukončili. Nižšie nájdete svoje výsledky. Môžete si vygenerovať ďalšie cvičenie z kapitoly Zámená - delenie 2 alebo si vybrať iné pravipisné cvičenia zo slovenského jazyka.

zadanie moja odpoveď správna odpoveď

on | dakto | váš | ja | títo | moja | ťa | aké | vy | náš

osobné | neurčité | osobné | osobné | ukazovacie | osobné | osobné | opytovacie | osobné | osobné