Rýmovací slovník

Vyhľadávanie rýmov pre slovenské slová

Vyhľadávač rýmov (tiež známy ako rýmovací slovník alebo retrográdny slovík) umožňuje nájsť rýmy pre slovenské slová. Pre vyhľadanie rýmu stačí zadať slovo a koniec slova (počet písmen od konca, na ktoré sa slovo rýmuje). Slovník rýmov môžete využiť pri písaní básní alebo piesní. Vymýšľanie rýmov nie je jednoduché, a preto sme vytvorili automatický generátor rýmov, ktorý môžete využiť pre vašu tvorbu rýmov. Pri hľadaní rýmu si môžete zvoliť, či sa má zohľadniť diakritika alebo sa budú hľadať rýmy bez ohľadu na mäkčene a dĺžne.


Vyhľadávanie slov, ktoré končia na príponu

rým pre slovo
písmená
diakritika


Rýmy na hrob - zakladný tvar slova

Zoznam slov, ktoré sa rýmujú na slovo hrob (slová končiace sa na rob). Celkovo sme našli 4 slov, ktoré sa končia na príponu -rob a sú v základnom slovníkovom tvare. Nižšie je zobrazených 4 slov, ktoré sa rýmujú na slovo rob.

Filtrovať rýmy na slová podľa slovného druhu: Všetky podstatné mená prídavné mená zámená slovesá príslovky

Slovo hrob v citátoch, výrokoch a múdrych vetách

Mŕtvych z hrobu nedvíhaj.

Otec by sa ti v hrobe obrátil, keby vedel, čo robíš.

Skôr, než sa vydáš na cestu pomsty, vykop dva hroby.

Zločinci proti ľudskosti! Hanba padne ešte aj na vašich vnukov a oni vznesú strašnú kliatbu nad vašimi spustošenými hrobmi.

Som veľmi unavený. Vidím hrob a je mi ľúto, že nie je prázdny.

Mlčí ako hrob.

Hrobom smrdí a ešte sa nekára.

Chamtivcovi je i hrob malý.

Nezabiješ, ale do hrobu pomôcť môžeš.

Od kolísky až po hrob.