Rýmy pre slovenské slová

Vyhľadávač rýmov (retrográdny slovík) umožňuje nájsť rýmy pre slovenské slová. Pre vyhľadanie rýmu stačí zadať slovo a koniec slova (počet písmen od konca, na ktoré sa slovo rýmuje). Slovník rýmov môžete využiť pri písaní básní alebo piesní. Vymýšľanie rýmov nie je jednoduché, a preto sme vytvorili automatický generátor rýmov, ktorý môžete využiť pre vašu tvorbu rýmov. Pri hľadaní rýmu si môžete zvoliť, či sa má zohľadniť diakritika alebo sa budú hľadať rýmy bez ohľadu na mäkčene a dĺžne.


Vyhľadávanie slov, ktoré končia na príponu

rým pre slovo
písmená
diakritika


Rýmy na moc - zakladný tvar slov

Zoznam slov, ktoré sa rýmujú na slovo moc (slová končiace sa na moc). Celkovo sme našli 8 slov, ktoré sa končia na príponu -moc a sú v základnom slovníkovom tvare. Nižšie je zobrazených 8 slov, ktoré sa rýmujú na slovo moc.

Filtrovať rýmy na slová podľa slovného druhu: Všetky podstatné mená prídavné mená zámená slovesá príslovky