Rýmy pre slovenské slová

Vyhľadávač rýmov (retrográdny slovík) umožňuje nájsť rýmy pre slovenské slová. Pre vyhľadanie rýmu stačí zadať slovo a koniec slova (počet písmen od konca, na ktoré sa slovo rýmuje). Slovník rýmov môžete využiť pri písaní básní alebo piesní. Vymýšľanie rýmov nie je jednoduché, a preto sme vytvorili automatický generátor rýmov, ktorý môžete využiť pre vašu tvorbu rýmov. Pri hľadaní rýmu si môžete zvoliť, či sa má zohľadniť diakritika alebo sa budú hľadať rýmy bez ohľadu na mäkčene a dĺžne.


Vyhľadávanie slov, ktoré končia na príponu

rým pre slovo
písmená
diakritika


Rýmy na pľúca - zakladný tvar slov

Zoznam slov, ktoré sa rýmujú na slovo pľúca (slová končiace sa na úca). Celkovo sme našli 16 slov, ktoré sa končia na príponu -úca a sú v základnom slovníkovom tvare. Nižšie je zobrazených 16 slov, ktoré sa rýmujú na slovo úca.

Filtrovať rýmy na slová podľa slovného druhu: Všetky podstatné mená prídavné mená zámená slovesá príslovky

Rýmy na pľúca - ostatné tvary

Slová, ktorých tvar sa rýmuje na slovo "pľúca", ale nejde o slová v základnom tvare.

plačúca (plačúci) tečúca (tečúci) nežiadúca (nežiadúci) žiadúca (žiadúci) vedúca (vedúci) okoloidúca (okoloidúci) protiidúca (protiidúci) budúca (budúci) pravdúca (pravdúci) nemohúca (nemohúci) všemohúca (všemohúci) blikajúca (blikajúci) burácajúca (burácajúci) cicajúca (cicajúci) cmúľajúca (cmúľajúci) crkotajúca (crkotajúci) cválajúca (cválajúci) čakajúca (čakajúci) čítajúca (čítajúci) dávajúca (dávajúci) dívajúca (dívajúci) dlhohrajúca (dlhohrajúci) dlhotrvajúca (dlhotrvajúci) dochádzajúca (dochádzajúci) dokonávajúca (dokonávajúci) donebavolajúca (donebavolajúci) dopĺňajúca (dopĺňajúci) dospievajúca (dospievajúci) doznievajúca (doznievajúci) dozrievajúca (dozrievajúci) dúfajúca (dúfajúci) hrajúca (hrajúci) hrkotajúca (hrkotajúci) hrkútajúca (hrkútajúci) chýbajúca (chýbajúci) jednajúca (jednajúci) kajúca (kajúci) klesajúca (klesajúci) konajúca (konajúci) kráčajúca (kráčajúci) krvácajúca (krvácajúci) kúpajúca (kúpajúci) kvapkajúca (kvapkajúci) lietajúca (lietajúci) majúca (majúci) mávajúca (mávajúci) mihajúca (mihajúci) mrkotajúca (mrkotajúci) nadávajúca (nadávajúci) nadchádzajúca (nadchádzajúci) nahrádzajúca (nahrádzajúci) nachádzajúca (nachádzajúci) nalievajúca (nalievajúci) napĺňajúca (napĺňajúci) narastajúca (narastajúci) obávajúca (obávajúci) oberajúca (oberajúci) obliehajúca (obliehajúci) obracajúca (obracajúci) obtekajúca (obtekajúci) odchádzajúca (odchádzajúci) odohrávajúca (odohrávajúci) odpovedajúca (odpovedajúci) ohovárajúca (ohovárajúci) otáčajúca (otáčajúci) padajúca (padajúci) pískajúca (pískajúci) plávajúca (plávajúci) plesajúca (plesajúci) poddávajúca (poddávajúci) podliehajúca (podliehajúci) pochádzajúca (pochádzajúci) pokrývajúca (pokrývajúci) používajúca (používajúci) povznášajúca (povznášajúci) pozostávajúca (pozostávajúci) preberajúca (preberajúci) prebiehajúca (prebiehajúci) prebúdzajúca (prebúdzajúci) prebývajúca (prebývajúci) predávajúca (predávajúci) predchádzajúca (predchádzajúci) predkladajúca (predkladajúci) prechádzajúca (prechádzajúci) prekrývajúca (prekrývajúci) prespávajúca (prespávajúci) pretrvávajúca (pretrvávajúci) pretvárajúca (pretvárajúci) prevládajúca (prevládajúci) pribúdajúca (pribúdajúci) prichádzajúca (prichádzajúci) priliehajúca (priliehajúci) pripadajúca (pripadajúci) pripájajúca (pripájajúci) pripomínajúca (pripomínajúci) rovnajúca (rovnajúci) rozvíjajúca (rozvíjajúci) siahajúca (siahajúci) skúmajúca (skúmajúci) službukonajúca (službukonajúci)