Vybrané slová - slovenská gramatika

Vybrané slová sú slová, v ktorých sa píše ypsilon. V slovenčine poznáme vybrané slová po písmenách B, P, M, V, R, Z, S.

Písmeno L je špecifickým písmenkom, za ktorým tiež môže nasledovať mäkké i alebo tvrdé y, ale často sa tieto slová nepovažujú za vybrané slová.

Vybrané slová podľa písmena:


Vybrané slová po P