r������chlovlak (podstatné meno) - skloňovanie slova

Slovo r������chlovlak je všeobecné podstatné meno (mužský rod (neživotné)).

Podľa akého vzoru sa skloňuje? Skloňovanie slova r������chlovlak je podľa vzoru dub.

Upozornenie: toto slovo nie je súčasťou slovníka

Tvary slova boli vypočítané na základe štatistických a lexikálnych pravidiel.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
Nominatív r������chlovlak r������chlovlaky
Genitív r������chlovlaku r������chlovlakov
Datív r������chlovlaku r������chlovlakom
Akuzatív r������chlovlak r������chlovlaky
Lokál r������chlovlaku r������chlovlakoch
Inštrumentál r������chlovlakom r������chlovlakmi

Tvary slova r������chlovlak

Správne tvary slova r������chlovlak: r������chlovlakoch, r������chlovlaky, r������chlovlakom, r������chlovlaku, r������chlovlakov, r������chlovlakmi, r������chlovlak

Tvary slova r������chlovlak s predložkami: bez r������chlovlaku, od r������chlovlaku, do r������chlovlaku, z r������chlovlaku, k r������chlovlaku, na r������chlovlak, o r������chlovlaku, na r������chlovlaku, po r������chlovlaku, pri r������chlovlaku, v r������chlovlaku, nad r������chlovlakom, pod r������chlovlakom, pred r������chlovlakom, za r������chlovlakom, s r������chlovlakom, bez r������chlovlakov, od r������chlovlakov, do r������chlovlakov, z r������chlovlakov, k r������chlovlakom, na r������chlovlaky, o r������chlovlakoch, na r������chlovlakoch, po r������chlovlakoch, pri r������chlovlakoch, v r������chlovlakoch, nad r������chlovlakmi, pod r������chlovlakmi, pred r������chlovlakmi, za r������chlovlakmi, s r������chlovlakmi

Nesprávne (chybné) tvary slova r������chlovlak: r������chlovlaki, r������chlovlakí, r������chlovlakiam, r������chlovlakiach, r������chlovlakou, r������chlovlakami


Rýmy na slovo r������chlovlak v rýmovacom slovníku