Analýza slovenskej vety online

Nástroj na analýzu slovenskej vety - určenie slovných druhov a gramatických kategórií slov.

Upozornenie: tento nástroj je momentálne v testovacej prevádzke.

Vzorové vety:

  • Mama má Emu.
  • Včera bolo pekne v lese.