ústa (podstatné meno) - skloňovanie slova

Slovo ústa je podstatné meno (stredný rod), skloňuje sa podľa vzoru mesto. Slovo ústa je pomnožné podstatné meno (nemá tvar v jednotnom čísle).

Hodnotenie slova: 5 (19 hlasov)
Pád Jednotné číslo Množné číslo
Nominatív - ústa
Genitív - úst
Datív - ústam
Akuzatív - ústa
Lokál - ústach
Inštrumentál - ústami

Tvary slova ústa

Tvary slova s predložkami: bez úst, od úst, do úst, z úst, k ústam, o ústach, po ústach, pri ústach, nad ústami, pod ústami, s ústami

Správne tvary slova ústa: ústami, úst, ústach, ústam, ústa

Nesprávne (chybné) tvary slova ústa: ústaa, ústaov, ústaovi, ústaom, ústaoch


Podobné slová: ústie, úskok, úspora, ústrk, ústrižok, ústrojenstvo, ústredňa, ústava, úsek, úsmevnosť, úsmev, úschova, ústup, úskočnosť, úslužnosť, úsečka, ústrojnosť, úsluha, ústočká, úslnie, úsudok, úspornosť, úschovné,

Rýmy na slovo ústa