ústa (podstatné meno) - skloňovanie slova

Slovo ústa je podstatné meno (stredný rod), skloňuje sa podľa vzoru dievča. Slovo ústa je pomnožné podstatné meno (nemá tvar v jednotnom čísle).

Hodnotenie slova: 5 (19 hlasov)
Pád Otázka Jednotné číslo Množné číslo
Nominatív Kto / čo - ústa
Genitív Bez koho / bez čoho - úst
Datív Dám komu / dám čomu - ústam
Akuzatív Koho / čo - ústa
Lokál O kom / o čom - ústach
Inštrumentál S kým / s čím - ústami

Tvary slova ústa

Správne tvary slova ústa: ústam, ústami, úst, ústach, ústa

Nesprávne (chybné) tvary slova ústa: ústai, ústaí, ústaiam, ústaiach, ústaou, ústaami


Podobné slová: ústie, úsečka, úsporne, úsilie, úspora, úsek, ústrk, úsmešok, úskalie, úsmev, úsečnosť, ústupčivosť, úslovie,