Časovanie slova čítať

Slovo čítať je sloveso, má vid. Slovesá sa v slovenskom jazyku časujú (menia tvar podľa času).

Hodnotenie slova: 4.25 (33)
časovanie - jednotné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
ja ty on, ona, ono
Minulý čas čítal, čítala, čítalo čítal, čítala, čítalo čítal, čítala, čítalo
Prítomný čas čítam čítaš číta
Budúci čas budem čítať budeš čítať bude čítať
Rozkazovací tvar - čítaj -
časovanie - množné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
my vy oni, ony
Minulý čas čítali čítali čítali
Prítomný čas čítame čítate čítajú
Budúci čas budeme čítať budete čítať budú čítať
Rozkazovací tvar čítajme čítajte -

Zvyšné tvary slovesa čítať: čítať (neurčitok) a čítajúc (prechodník).

Tvary slova čítať

Správne tvary slova čítať: čítam, čítať, čítajte, čítalo, čítajú, číta, čítala, čítali, čítajme, čítaj, čítaš, čítal, čítate, čítame, čítajúc

Odvodené tvary slova (nečítať): nečítaš, nečítaj, nečítali, nečítala, nečítal, nečítajú, nečítať, nečítajte, nečítam, nečítajme, nečíta, nečítajúc, nečítalo, nečítate, nečítame


Významovo podobné slová: interpretovať,

Podobné slová: doprosovať, nevymeriavať, zahliniť, nedofakliť, zotlieť, neobtrieť, nenalakovať, neopľuvať, neuhladiť,

slovo čítať v slovníku

Reklama