Časovanie slova čítať

Slovo čítať je sloveso, má vid. Slovesá sa v slovenskom jazyku časujú (menia tvar podľa času).

Hodnotenie slova: 4.25 (33)
časovanie - jednotné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
ja ty on, ona, ono
Minulý čas čítal, čítala, čítalo čítal, čítala, čítalo čítal, čítala, čítalo
Prítomný čas čítam čítaš číta
Budúci čas budem čítať budeš čítať bude čítať
Rozkazovací tvar - čítaj -
časovanie - množné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
my vy oni, ony
Minulý čas čítali čítali čítali
Prítomný čas čítame čítate čítajú
Budúci čas budeme čítať budete čítať budú čítať
Rozkazovací tvar čítajme čítajte -

Zvyšné tvary slovesa čítať: čítať (neurčitok) a čítajúc (prechodník).

Tvary slova čítať

Správne tvary slova čítať: čítate, čítal, čítala, čítať, čítaj, čítajúc, čítaš, čítalo, číta, čítajú, čítajte, čítame, čítajme, čítali, čítam

Odvodené tvary slova (nečítať): nečítajte, nečítaš, nečítal, nečítať, nečítate, nečítajúc, nečítala, nečítali, nečítajú, nečítalo, nečítajme, nečítame, nečítam, nečíta, nečítaj


Významovo podobné slová: interpretovať,

Podobné slová: čítavať, čítkať,

slovo čítať v slovníku