Časovanie slova čítať

Slovo čítať je sloveso, má vid. Slovesá sa v slovenskom jazyku časujú (menia tvar podľa času).

Hodnotenie slova: 4.25 (33)
časovanie - jednotné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
ja ty on, ona, ono
Minulý čas čítal, čítala, čítalo čítal, čítala, čítalo čítal, čítala, čítalo
Prítomný čas čítam čítaš číta
Budúci čas budem čítať budeš čítať bude čítať
Rozkazovací tvar - čítaj -
časovanie - množné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
my vy oni, ony
Minulý čas čítali čítali čítali
Prítomný čas čítame čítate čítajú
Budúci čas budeme čítať budete čítať budú čítať
Rozkazovací tvar čítajme čítajte -

Zvyšné tvary slovesa čítať: čítať (neurčitok) a čítajúc (prechodník).

Tvary slova čítať

Správne tvary slova čítať: čítajú, čítal, čítaš, číta, čítajúc, čítate, čítajme, čítame, čítalo, čítať, čítala, čítali, čítaj, čítam, čítajte

Odvodené tvary slova (nečítať): nečítate, nečítala, nečítajúc, nečítal, nečítaj, nečítaš, nečítajme, nečítajú, nečítam, nečíta, nečítajte, nečítali, nečítalo, nečítame, nečítať


Významovo podobné slová: interpretovať,

Podobné slová: čítavať, čítkať,

slovo čítať v slovníku