Časovanie slova čítavať

Slovo čítavať je sloveso, má vid. Slovesá sa v slovenskom jazyku časujú (menia tvar podľa času).

Hodnotenie slova: 3.25 (34)
časovanie - jednotné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
ja ty on, ona, ono
Minulý čas čítaval, čítavala, čítavalo čítaval, čítavala, čítavalo čítaval, čítavala, čítavalo
Prítomný čas čítavam čítavaš čítava
Budúci čas budem čítavať budeš čítavať bude čítavať
Rozkazovací tvar - čítavaj -
časovanie - množné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
my vy oni, ony
Minulý čas čítavali čítavali čítavali
Prítomný čas čítavame čítavate čítavajú
Budúci čas budeme čítavať budete čítavať budú čítavať
Rozkazovací tvar čítavajme čítavajte -

Zvyšné tvary slovesa čítavať: čítavať (neurčitok) a čítavajúc (prechodník).

Tvary slova čítavať

Správne tvary slova čítavať: čítavaš, čítavajme, čítavali, čítavalo, čítavajú, čítavala, čítavajte, čítavaj, čítavame, čítavať, čítava, čítavate, čítavajúc, čítaval, čítavam

Odvodené tvary slova (nečítavať): nečítavať, nečítavajme, nečítaval, nečítavajúc, nečítavame, nečítavali, nečítavajte, nečítava, nečítavaj, nečítavalo, nečítavam, nečítavala, nečítavajú, nečítavate, nečítavaš


Podobné slová: čítať,