Časovanie slova čítavať

Slovo čítavať je sloveso, má nedokonavý vid. Slovesá sa v slovenskom jazyku časujú (menia tvar podľa času).
V tabuľke nižšie sa nachádzajú všetky tvary slovesa čítavať

Hodnotenie slova: 3.25 (34)
časovanie - jednotné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
ja ty on, ona, ono
Minulý čas čítaval, čítavala, čítavalo čítaval, čítavala, čítavalo čítaval, čítavala, čítavalo
Prítomný čas čítavam čítavaš čítava
Budúci čas budem čítavať budeš čítavať bude čítavať
Rozkazovací tvar - čítavaj -
časovanie - množné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
my vy oni, ony
Minulý čas čítavali čítavali čítavali
Prítomný čas čítavame čítavate čítavajú
Budúci čas budeme čítavať budete čítavať budú čítavať
Rozkazovací tvar čítavajme čítavajte -

Zvyšné tvary slovesa čítavať: čítavať (neurčitok) a čítavajúc (prechodník).

Tvary slova čítavať

Správne tvary slova čítavať: čítava, čítavaš, čítavajte, čítavalo, čítavame, čítavať, čítavajme, čítaval, čítavala, čítavaj, čítavam, čítavajú, čítavali, čítavate, čítavajúc

Odvodené tvary slova (nečítavať): nečítava, nečítavajúc, nečítavali, nečítavate, nečítavalo, nečítavala, nečítavajú, nečítavajte, nečítavaj, nečítavať, nečítavam, nečítaval, nečítavajme, nečítavame, nečítavaš


Podobné slová: čítať,

Rýmy na slovo čítavať