Časovanie slova časovať

Slovo časovať je sloveso, má vid. Slovesá sa v slovenskom jazyku časujú (menia tvar podľa času).

Hodnotenie slova: 4.5 (15)
časovanie - jednotné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
ja ty on, ona, ono
Minulý čas časoval, časovala, časovalo časoval, časovala, časovalo časoval, časovala, časovalo
Prítomný čas časujem časuješ časuje
Budúci čas budem časovať budeš časovať bude časovať
Rozkazovací tvar - časuj -
časovanie - množné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
my vy oni, ony
Minulý čas časovali časovali časovali
Prítomný čas časujeme časujete časujú
Budúci čas budeme časovať budete časovať budú časovať
Rozkazovací tvar časujme časujte -

Zvyšné tvary slovesa časovať: časovať (neurčitok) a časujúc (prechodník).

Tvary slova časovať

Správne tvary slova časovať: časuj, časujete, časujú, časuješ, časovalo, časoval, časujte, časujúc, časovali, časovala, časujeme, časujme, časujem, časovať, časuje

Odvodené tvary slova (nečasovať): nečasovali, nečasujeme, nečasuje, nečasovala, nečasovalo, nečasovať, nečasujte, nečasujete, nečasuješ, nečasoval, nečasujúc, nečasujem, nečasujme, nečasujú, nečasuj


Podobné slová: nebrázdovať, nevynosiť, zocvičovať, neprehrať, ošuchávať, zariekať, nepribiť, rozťať, nenadhodnocovať,

Reklama