Časovanie slova časovať

Slovo časovať je sloveso, má vid. Slovesá sa v slovenskom jazyku časujú (menia tvar podľa času).

Hodnotenie slova: 4.5 (15)
časovanie - jednotné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
ja ty on, ona, ono
Minulý čas časoval, časovala, časovalo časoval, časovala, časovalo časoval, časovala, časovalo
Prítomný čas časujem časuješ časuje
Budúci čas budem časovať budeš časovať bude časovať
Rozkazovací tvar - časuj -
časovanie - množné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
my vy oni, ony
Minulý čas časovali časovali časovali
Prítomný čas časujeme časujete časujú
Budúci čas budeme časovať budete časovať budú časovať
Rozkazovací tvar časujme časujte -

Zvyšné tvary slovesa časovať: časovať (neurčitok) a časujúc (prechodník).

Tvary slova časovať

Správne tvary slova časovať: časuješ, časujúc, časujeme, časovala, časujete, časovalo, časujem, časovali, časovať, časujte, časuje, časoval, časujme, časuj, časujú

Odvodené tvary slova (nečasovať): nečasujte, nečasovali, nečasovala, nečasuješ, nečasuj, nečasuje, nečasovať, nečasujú, nečasujem, nečasoval, nečasujete, nečasovalo, nečasujeme, nečasujúc, nečasujme


Podobné slová: nezamastiť, vystúpiť, nekamuflovať, neodpraskávať, zachvievať, nebľusknúť, zradikalizovať, neprivandrovať, prebehovať,