Skloňovanie slova červenobiely

Slovo červenobiely je prídavné meno.
Upozornenie: slovo nie je súčasťou slovníka, ale je zložené zo slov: červený a biely - rozdelenie bolo vykonané pomocou nástroja na automatické rozdeľovanie zložitých slov.

Rody prídavného mena a stupňovanie:

  • ženský rod: červenobiela
  • stredný rod: červenobiele
  • mužský rod (neživotné): červenobiely
  • mužský rod (životné): červenobiely
Hodnotenie slova: 4.5 (33)
Otázka Jednotné číslo Množné číslo
ženský rod
Nominatív Kto / čo červenobiela - červenobelšia - červenonajbelšia červenobiele - červenobelšie - červenonajbelšie
Genitív Bez koho / bez čoho červenobielej - červenobelšej - červenonajbelšej červenobielych - červenobelších - červenonajbelších
Datív Dám komu / dám čomu červenobielej - červenobelšej - červenonajbelšej červenobielym - červenobelším - červenonajbelším
Akuzatív Koho / čo červenobielu - červenobelšiu - červenonajbelšiu červenobiele - červenobelšie - červenonajbelšie
Lokál O kom / o čom červenobielej - červenobelšej - červenonajbelšej červenobielych - červenobelších - červenonajbelších
Inštrumentál S kým / s čím červenobielou - červenobelšou - červenonajbelšou červenobielymi - červenobelšími - červenonajbelšími
stredný rod
Nominatív Kto / čo červenobiele - červenobelšie - červenonajbelšie červenobiele - červenobelšie - červenonajbelšie
Genitív Bez koho / bez čoho červenobieleho - červenobelšieho - červenonajbelšieho červenobielych - červenobelších - červenonajbelších
Datív Dám komu / dám čomu červenobielemu - červenobelšiemu - červenonajbelšiemu červenobielym - červenobelším - červenonajbelším
Akuzatív Koho / čo červenobiele - červenobelšie - červenonajbelšie červenobiele - červenobelšie - červenonajbelšie
Lokál O kom / o čom červenobielom - červenobelšom - červenonajbelšom červenobielych - červenobelších - červenonajbelších
Inštrumentál S kým / s čím červenobielym - červenobelším - červenonajbelším červenobielymi - červenobelšími - červenonajbelšími
mužský rod (neživotné)
Nominatív Kto / čo červenobiely - červenobelší - červenonajbelší červenobiele - červenobelšie - červenonajbelšie
Genitív Bez koho / bez čoho červenobieleho - červenobelšieho - červenonajbelšieho červenobielych - červenobelších - červenonajbelších
Datív Dám komu / dám čomu červenobielemu - červenobelšiemu - červenonajbelšiemu červenobielym - červenobelším - červenonajbelším
Akuzatív Koho / čo červenobiely - červenobelší - červenonajbelší červenobiele - červenobelšie - červenonajbelšie
Lokál O kom / o čom červenobielom - červenobelšom - červenonajbelšom červenobielych - červenobelších - červenonajbelších
Inštrumentál S kým / s čím červenobielym - červenobelším - červenonajbelším červenobielymi - červenobelšími - červenonajbelšími
mužský rod (životné)
Nominatív Kto / čo červenobiely - červenobelší - červenonajbelší červenobieli - červenobelší - červenonajbelší
Genitív Bez koho / bez čoho červenobieleho - červenobelšieho - červenonajbelšieho červenobielych - červenobelších - červenonajbelších
Datív Dám komu / dám čomu červenobielemu - červenobelšiemu - červenonajbelšiemu červenobielym - červenobelším - červenonajbelším
Akuzatív Koho / čo červenobieleho - červenobelšieho - červenonajbelšieho červenobielych - červenobelších - červenonajbelších
Lokál O kom / o čom červenobielom - červenobelšom - červenonajbelšom červenobielych - červenobelších - červenonajbelších
Inštrumentál S kým / s čím červenobielym - červenobelším - červenonajbelším červenobielymi - červenobelšími - červenonajbelšími

Tvary slova červenobiely

Správne tvary slova červenobiely: červenobiely, červenonajbelším, červenobielymi, červenobielych, červenonajbelšiu, červenobelšieho, červenobiele, červenobelšiu, červenonajbelšom, červenobielu, červenobielou, červenobelšie, červenobelšími, červenonajbelšou, červenobielym, červenonajbelšia, červenobieli, červenobelší, červenobiela, červenonajbelšími, červenobieleho, červenobelšia, červenobielom, červenobelšej, červenonajbelší, červenobelších, červenobelšiemu, červenonajbelšieho, červenobielej, červenonajbelšej, červenobelšom, červenobelšou, červenobielemu, červenonajbelšie, červenonajbelšiemu, červenonajbelších, červenobelším


Podobné slová: červenokláštorský, červenkavý, červenoústy, červenobradý, červenohrádocký, červenastookrový, červenušký, červenobodkovaný, červeniansky, červenočierny, červenský, červenastožltý, červenkastookrový,