česť (podstatné meno) - skloňovanie slova

Slovo česť je podstatné meno (ženský rod), skloňuje sa podľa vzoru kosť.

Hodnotenie slova: 4.25 (14 hlasov)
Pád Otázka Jednotné číslo Množné číslo
Nominatív Kto / čo česť cti
Genitív Do koho / do čoho cti ctí
Datív Dám komu / dám čomu cti ctiam
Akuzatív Koho / čo česť cti
Lokál O kom / o čom cti ctiach
Inštrumentál S kým / s čím cťou cťami

Tvary slova česť

Správne tvary slova česť: cťou, ctí, ctiach, česť, cťami, ctiam, cti

Odvodené tvary slova (nečesť): necťami, necťou, necti, nectiam, nectiach, nectí, nečesť

Nesprávne (chybné) tvary slova česť: česte, čestí, česti, čestiam, čestiach, česťou, česťami


Významovo podobné slová: uznanie,

Podobné slová: čechoslováčka, čeľadnícka, česáreň, černokňažníctvo, čechrica, čechoslovakista, česadielko, čechofilstvo, čertica, černuška, červenák, čerpateľnosť, čerieslo,

Reklama