Skloňovanie slova črepinový

Slovo črepinový je prídavné meno, skloňuje sa podľa vzoru pekný.

Rody prídavného mena a stupňovanie:

  • ženský rod: črepinová
  • stredný rod: črepinové
  • mužský rod (neživotné): črepinový
  • mužský rod (životné): črepinový
Hodnotenie slova: 3.5 (21)
Jednotné číslo Množné číslo
ženský rod
Nominatív črepinová črepinové
Genitív črepinovej črepinových
Datív črepinovej črepinovým
Akuzatív črepinovú črepinové
Lokál črepinovej črepinových
Inštrumentál črepinovou črepinovými
stredný rod
Nominatív črepinové črepinové
Genitív črepinového črepinových
Datív črepinovému črepinovým
Akuzatív črepinové črepinové
Lokál črepinovom črepinových
Inštrumentál črepinovým črepinovými
mužský rod (neživotné)
Nominatív črepinový črepinové
Genitív črepinového črepinových
Datív črepinovému črepinovým
Akuzatív črepinový črepinové
Lokál črepinovom črepinových
Inštrumentál črepinovým črepinovými
mužský rod (životné)
Nominatív črepinový črepinoví
Genitív črepinového črepinových
Datív črepinovému črepinovým
Akuzatív črepinového črepinových
Lokál črepinovom črepinových
Inštrumentál črepinovým črepinovými

Tvary slova črepinový

Správne tvary slova črepinový: črepinových, črepinoví, črepinovým, črepinovými, črepinového, črepinovom, črepinovej, črepinová, črepinové, črepinovú, črepinovou, črepinovému, črepinový

Tvary slova črepinový s predložkami: bez črepinovej, bez črepinových, do črepinovej, do črepinových, k črepinovej, k črepinovým, o črepinovej, o črepinových, od črepinovej, od črepinových, po črepinovej, po črepinových, pri črepinovej, pri črepinových, v črepinovej, v črepinových, z črepinovej, z črepinových

Odvodené tvary slova (nečrepinový): nečrepinovými, nečrepinovou, nečrepinovej, nečrepinovú, nečrepinový, nečrepinová, nečrepinovom, nečrepinovým, nečrepinového, nečrepinovému, nečrepinových, nečrepinoví, nečrepinové

Gramaticky nesprávne tvary pre slovo črepinový: črepynový

Rýmy na slovo črepinový v rýmovacom slovníku


Podobné slová: protijadrový, podkožný, podunajskobiskupický, prejazdený, intermediálny, bielokvetý, oranžovočervený, kresliarsky, porevolučný, rudnícky, elektrofyziologický, vodný, benzínový,

Slovné spojenia: črepinová skúška, črepinová škola, črepinový lektor, črepinový smoliar, črepinový kvíz, črepinové skúšanie, črepinové učivo,