Časovanie slova šramotať

Slovo šramotať je sloveso, má nedokonavý vid. Slovesá sa v slovenskom jazyku časujú (menia tvar podľa času).
V tabuľke nižšie sa nachádzajú všetky tvary slovesa šramotať

Hodnotenie slova: 5 (18)
časovanie - jednotné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
ja ty on, ona, ono
Minulý čas šramotal, šramotala, šramotalo šramotal, šramotala, šramotalo šramotal, šramotala, šramotalo
Prítomný čas šramocem šramoceš šramoce
Budúci čas budem šramotať budeš šramotať bude šramotať
Rozkazovací tvar - šramoc -
časovanie - množné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
my vy oni, ony
Minulý čas šramotali šramotali šramotali
Prítomný čas šramoceme šramocete šramocú
Budúci čas budeme šramotať budete šramotať budú šramotať
Rozkazovací tvar šramocme šramocte -

Zvyšné tvary slovesa šramotať: šramotať (neurčitok) a šramocúc, šramotajúc (prechodník).


Tvary slova šramotať

Správne tvary slova šramotať: šramocme, šramoce, šramoceš, šramotajúc, šramocúc, šramoceme, šramocete, šramocte, šramotala, šramoc, šramocú, šramotalo, šramotať, šramotal, šramotali, šramocem

Odvodené tvary slova (nešramotať): nešramoceš, nešramocúc, nešramocú, nešramocete, nešramoceme, nešramotalo, nešramocte, nešramocem, nešramotajúc, nešramocme, nešramoce, nešramotali, nešramotal, nešramotala, nešramotať, nešramoc


Podobné slová: dosmážať, ožarovať, doobjednávať, nepremávať, havarovať, nevyzbrojovať, dokrivkať, zaneprázdňovať, nenabodnúť, pofukovať, hegnúť, odtískať, nedovrávať,

Rýmy na slovo šramotať