Časovanie slova šumotať

Slovo šumotať je sloveso, má nedokonavý vid. Slovesá sa v slovenskom jazyku časujú (menia tvar podľa času).
V tabuľke nižšie sa nachádzajú všetky tvary slovesa šumotať

Hodnotenie slova: 4.5 (24)
časovanie - jednotné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
ja ty on, ona, ono
Minulý čas šumotal, šumotala, šumotalo šumotal, šumotala, šumotalo šumotal, šumotala, šumotalo
Prítomný čas šumocem šumoceš šumoce
Budúci čas budem šumotať budeš šumotať bude šumotať
Rozkazovací tvar - šumoc -
časovanie - množné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
my vy oni, ony
Minulý čas šumotali šumotali šumotali
Prítomný čas šumoceme šumocete šumocú
Budúci čas budeme šumotať budete šumotať budú šumotať
Rozkazovací tvar šumocme šumocte -

Zvyšné tvary slovesa šumotať: šumotať (neurčitok) a šumocúc (prechodník).


Tvary slova šumotať

Správne tvary slova šumotať: šumocú, šumotala, šumoceš, šumotali, šumoceme, šumocem, šumotalo, šumocme, šumocúc, šumotal, šumocete, šumocte, šumotať, šumoc, šumoce

Odvodené tvary slova (nešumotať): nešumocem, nešumotal, nešumocte, nešumotali, nešumocme, nešumoceš, nešumocú, nešumotala, nešumotať, nešumoc, nešumocete, nešumotalo, nešumoceme, nešumocúc, nešumoce


Podobné slová: nepriklopiť, čarať, opaľovať, nalietať, rozfŕknuť, mosúriť, neuverejniť, neodprašovať, nedekorovať, odvrknúť, sklátiť, zaletovať, opinkať,

Rýmy na slovo šumotať