žena (podstatné meno) - skloňovanie slova

Slovo žena je podstatné meno (ženský rod), skloňuje sa podľa vzoru žena.

Hodnotenie slova: 5 (28 hlasov)
Pád Otázka Jednotné číslo Množné číslo
Nominatív Kto / čo žena ženy
Genitív Do koho / do čoho ženy žien
Datív Dám komu / dám čomu žene ženám
Akuzatív Koho / čo ženu ženy
Lokál O kom / o čom žene ženách
Inštrumentál S kým / s čím ženou ženami

Tvary slova žena

Správne tvary slova žena: ženu, ženách, ženy, ženám, žena, žene, ženami, ženou, žien

Nesprávne (chybné) tvary slova žena: ženi, ženiam, ženiach


Podobné slová: žehlenie, žemlička, ženská, ženích, žemľa, železnica, žezlo, želiar, žer, želiezko, žeriavnik, ženin, ženštilosť,

Reklama