žena (podstatné meno) - skloňovanie slova

Slovo žena je podstatné meno (ženský rod), skloňuje sa podľa vzoru žena.

Hodnotenie slova: 5 (28 hlasov)
Pád Otázka Jednotné číslo Množné číslo
Nominatív Kto / čo žena ženy
Genitív Bez koho / bez čoho ženy žien
Datív Dám komu / dám čomu žene ženám
Akuzatív Koho / čo ženu ženy
Lokál O kom / o čom žene ženách
Inštrumentál S kým / s čím ženou ženami

Tvary slova žena

Správne tvary slova žena: ženou, žien, ženu, ženami, žene, ženy, ženám, žena, ženách

Nesprávne (chybné) tvary slova žena: ženi, ženiam, ženiach


Podobné slová: pomútenosť, blankvers, Holíčanka, partička, boa, bútľava, likvidátorstvo, čmáranica, kŕmnik,