žena (podstatné meno) - skloňovanie slova

Slovo žena je podstatné meno (ženský rod), skloňuje sa podľa vzoru žena.

Hodnotenie slova: 5 (28 hlasov)
Pád Jednotné číslo Množné číslo
Nominatív žena ženy
Genitív ženy žien
Datív žene ženám
Akuzatív ženu ženy
Lokál žene ženách
Inštrumentál ženou ženami

Tvary slova žena

Tvary slova s predložkami: bez ženy, od ženy, do ženy, zo ženy, k žene, o žene, po žene, pri žene, nad ženou, pod ženou, so ženou, bez žien, od žien, do žien, zo žien, k ženám, o ženách, po ženách, pri ženách, nad ženami, pod ženami, so ženami

Správne tvary slova žena: žene, ženu, žena, ženy, ženám, ženami, ženou, žien, ženách

Nesprávne (chybné) tvary slova žena: ženi, ženiam, ženiach


Podobné slová: žeriavnička, ženuška, železiarstvo, žehliarka, želateľnosť, ženích, žehliareň, žeriavnik, železničiar, ženstvo, ženin, ženba, ženšen, žehnanie, žer, želatežnosť, železničiarka, železo, žehlič, žehlička, žeravosť, želiarka, ženista,

Rýmy na slovo žena