Amanda (podstatné meno) - skloňovanie slova

Slovo Amanda je vlastné podstatné meno (píše sa s veľkým začiatočným písmenom) (ženský rod).

Podľa akého vzoru sa skloňuje? Skloňovanie slova Amanda je podľa vzoru žena.

Hodnotenie slova: 5 (21 hlasov)
Pád Jednotné číslo Množné číslo
Nominatív Amanda Amandy
Genitív Amandy Amand
Datív Amande Amandám
Akuzatív Amandu Amandy
Lokál Amande Amandách
Inštrumentál Amandou Amandami

Tvary slova Amanda

Správne tvary slova Amanda: Amandu, Amandou, Amand, Amandami, Amandách, Amandám, Amandy, Amanda, Amande

Tvary slova Amanda s predložkami: bez Amandy, od Amandy, do Amandy, z Amandy, k Amande, na Amandu, o Amande, na Amande, po Amande, pri Amande, v Amande, nad Amandou, pod Amandou, pred Amandou, za Amandou, s Amandou, bez Amand, od Amand, do Amand, z Amand, k Amandám, na Amandy, o Amandách, na Amandách, po Amandách, pri Amandách, v Amandách, nad Amandami, pod Amandami, pred Amandami, za Amandami, s Amandami

Nesprávne (chybné) tvary slova Amanda: Amandi, Amandiam, Amandiach


Podobné slová: Amazónia, Amazon, Amarila, Amadeus, Amadea, Amaranta, Amand,

Rýmy na slovo Amanda v rýmovacom slovníku