antropologička (podstatné meno) - skloňovanie slova

Slovo antropologička je podstatné meno (ženský rod), skloňuje sa podľa vzoru žena.

Hodnotenie slova: 3.5 (21 hlasov)
Pád Otázka Jednotné číslo Množné číslo
Nominatív Kto / čo antropologička antropologičky
Genitív Bez koho / bez čoho antropologičky antropologičiek
Datív Dám komu / dám čomu antropologičke antropologičkám
Akuzatív Koho / čo antropologičku antropologičky
Lokál O kom / o čom antropologičke antropologičkách
Inštrumentál S kým / s čím antropologičkou antropologičkami

Tvary slova antropologička

Správne tvary slova antropologička: antropologičky, antropologičke, antropologička, antropologičkami, antropologičku, antropologičiek, antropologičkou, antropologičkách, antropologičkám

Nesprávne (chybné) tvary slova antropologička: antropologički, antropologičkiam, antropologičkiach


Podobné slová: antropológia, antroposféra, antropocentrizmus, antropometria, antropomorfizovanie, antropofóbia, antroponymia, antropológ, antropoid, antropogenéza, antropomorfizmus, antropometer, antropomorfizácia,