Skloňovanie slova bajtový

Slovo bajtový je prídavné meno, skloňuje sa podľa vzoru pekný.

Rody prídavného mena a stupňovanie:

  • ženský rod: bajtová
  • stredný rod: bajtové
  • mužský rod (neživotné): bajtový
  • mužský rod (životné): bajtový
Hodnotenie slova: 5 (15)
Jednotné číslo Množné číslo
ženský rod
Nominatív bajtová bajtové
Genitív bajtovej bajtových
Datív bajtovej bajtovým
Akuzatív bajtovú bajtové
Lokál bajtovej bajtových
Inštrumentál bajtovou bajtovými
stredný rod
Nominatív bajtové bajtové
Genitív bajtového bajtových
Datív bajtovému bajtovým
Akuzatív bajtové bajtové
Lokál bajtovom bajtových
Inštrumentál bajtovým bajtovými
mužský rod (neživotné)
Nominatív bajtový bajtové
Genitív bajtového bajtových
Datív bajtovému bajtovým
Akuzatív bajtový bajtové
Lokál bajtovom bajtových
Inštrumentál bajtovým bajtovými
mužský rod (životné)
Nominatív bajtový bajtoví
Genitív bajtového bajtových
Datív bajtovému bajtovým
Akuzatív bajtového bajtových
Lokál bajtovom bajtových
Inštrumentál bajtovým bajtovými

Tvary slova bajtový

Správne tvary slova bajtový: bajtovej, bajtovým, bajtový, bajtoví, bajtovú, bajtovom, bajtové, bajtovými, bajtovému, bajtových, bajtového, bajtovou, bajtová

Tvary slova bajtový s predložkami: bez bajtovej, bez bajtových, do bajtovej, do bajtových, k bajtovej, k bajtovým, o bajtovej, o bajtových, od bajtovej, od bajtových, po bajtovej, po bajtových, pri bajtovej, pri bajtových, v bajtovej, v bajtových, z bajtovej, z bajtových


Podobné slová: pľušťový, polynézsky, jamajský, svalnatý, partitívny, cibuliarsky, olistený, utopistický, konfiškačný, štyristotisícový, licitátorov, útlmový, pomerový,

Slovné spojenia: bajtová škola, bajtová trieda, bajtová písomka, bajtový učiteľ, bajtový vedec, bajtový testík, bajtový test, bajtové skúšanie, bajtové dievča, bajtové vzdelávanie,