Časovanie slova bivakovať

Slovo bivakovať je sloveso, má nedokonavý vid. Slovesá sa v slovenskom jazyku časujú (menia tvar podľa času).
V tabuľke nižšie sa nachádzajú všetky tvary slovesa bivakovať

Hodnotenie slova: 4.25 (14)
časovanie - jednotné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
ja ty on, ona, ono
Minulý čas bivakoval, bivakovala, bivakovalo bivakoval, bivakovala, bivakovalo bivakoval, bivakovala, bivakovalo
Prítomný čas bivakujem bivakuješ bivakuje
Budúci čas budem bivakovať budeš bivakovať bude bivakovať
Rozkazovací tvar - bivakuj -
časovanie - množné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
my vy oni, ony
Minulý čas bivakovali bivakovali bivakovali
Prítomný čas bivakujeme bivakujete bivakujú
Budúci čas budeme bivakovať budete bivakovať budú bivakovať
Rozkazovací tvar bivakujme bivakujte -

Zvyšné tvary slovesa bivakovať: bivakovať (neurčitok) a bivakujúc (prechodník).


Tvary slova bivakovať

Správne tvary slova bivakovať: bivakuješ, bivakujme, bivakovať, bivakujeme, bivakovali, bivakujte, bivakuj, bivakujú, bivakujem, bivakovala, bivakujete, bivakovalo, bivakoval, bivakuje, bivakujúc

Odvodené tvary slova (nebivakovať): nebivakujme, nebivakuj, nebivakujú, nebivakujeme, nebivakoval, nebivakuje, nebivakuješ, nebivakujem, nebivakovali, nebivakujete, nebivakovalo, nebivakovala, nebivakujúc, nebivakujte, nebivakovať

Gramaticky nesprávne tvary pre slovo bivakovať: byvakovať, bivakouať


Podobné slová: nezakliesňovať, nepožiť, obstrihnúť, nevsádzať, enterovať, stroskotať, odrátavať, neozbíjať, neprihrať, poťahať, dbávať, nezastúpiť, neliadkovať,

Rýmy na slovo bivakovať