bleskozvod (podstatné meno) - skloňovanie slova

Slovo bleskozvod je všeobecné podstatné meno (mužský rod (neživotné)).

Podľa akého vzoru sa skloňuje? Skloňovanie slova bleskozvod je podľa vzoru dub.

Hodnotenie slova: 3.25 (36 hlasov)
Pád Jednotné číslo Množné číslo
Nominatív bleskozvod bleskozvody
Genitív bleskozvodu bleskozvodov
Datív bleskozvodu bleskozvodom
Akuzatív bleskozvod bleskozvody
Lokál bleskozvode bleskozvodoch
Inštrumentál bleskozvodom bleskozvodmi

Tvary slova bleskozvod

Správne tvary slova bleskozvod: bleskozvode, bleskozvodmi, bleskozvod, bleskozvodoch, bleskozvodov, bleskozvodu, bleskozvody, bleskozvodom

Tvary slova bleskozvod s predložkami: bez bleskozvodu, od bleskozvodu, do bleskozvodu, z bleskozvodu, k bleskozvodu, na bleskozvod, o bleskozvode, na bleskozvode, po bleskozvode, pri bleskozvode, v bleskozvode, nad bleskozvodom, pod bleskozvodom, pred bleskozvodom, za bleskozvodom, s bleskozvodom, bez bleskozvodov, od bleskozvodov, do bleskozvodov, z bleskozvodov, k bleskozvodom, na bleskozvody, o bleskozvodoch, na bleskozvodoch, po bleskozvodoch, pri bleskozvodoch, v bleskozvodoch, nad bleskozvodmi, pod bleskozvodmi, pred bleskozvodmi, za bleskozvodmi, s bleskozvodmi

Nesprávne (chybné) tvary slova bleskozvod: bleskozvodi, bleskozvodí, bleskozvodiam, bleskozvodiach, bleskozvodou, bleskozvodami


Aký je rozdiel: bleskozvod a hromozvod

Podobné slová: výmennosť, Maur, audiotex, pesimizmus, umenovedec, Liešťany, milionárka, trenažér, Utekáč, odrobina, ľah, čembalista, snaživosť,

Rýmy na slovo bleskozvod v rýmovacom slovníku