chlap (podstatné meno) - skloňovanie slova

Slovo chlap je podstatné meno (mužský rod (životné)), skloňuje sa podľa vzoru chlap.

Hodnotenie slova: 4.5 (23 hlasov)
Pád Jednotné číslo Množné číslo
Nominatív chlap chlapi
Genitív chlapa chlapov
Datív chlapovi chlapom
Akuzatív chlapa chlapov
Lokál chlapovi chlapoch
Inštrumentál chlapom chlapmi

Tvary slova chlap

Tvary slova s predložkami: bez chlapa, od chlapa, do chlapa, z chlapa, k chlapovi, o chlapovi, po chlapovi, pri chlapovi, nad chlapom, pod chlapom, s chlapom, bez chlapov, od chlapov, do chlapov, z chlapov, k chlapom, o chlapoch, po chlapoch, pri chlapoch, nad chlapmi, pod chlapmi, s chlapmi

Správne tvary slova chlap: chlapov, chlapovi, chlap, chlapom, chlapoch, chlapmi, chlape, chlapa, chlapi

Nesprávne (chybné) tvary slova chlap: chlapy, chlapu


Významovo podobné slová: chlapík,

Podobné slová: chlipnosť, chloróza, chlapák, chlipník, chlp, chlorid, chlapčisko, chlapík, chlastanie, chladnutie, chlebovina, chlórsilán, chlpáč, chlápätko, chladivosť, chlapčenstvo, chlapček, chlebáreň, chlorofyl, chlast, chládok, chladnokrvnosť, chloroform,

Rýmy na slovo chlap