chlap (podstatné meno) - skloňovanie slova

Slovo chlap je podstatné meno (mužský rod (životné)), skloňuje sa podľa vzoru chlap.

Hodnotenie slova: 4.5 (23 hlasov)
Pád Otázka Jednotné číslo Množné číslo
Nominatív Kto / čo chlap chlapi
Genitív Do koho / do čoho chlapa chlapov
Datív Dám komu / dám čomu chlapovi chlapom
Akuzatív Koho / čo chlapa chlapov
Lokál O kom / o čom chlapovi chlapoch
Inštrumentál S kým / s čím chlapom chlapmi

Tvary slova chlap

Správne tvary slova chlap: chlapa, chlapi, chlap, chlapmi, chlapoch, chlape, chlapovi, chlapov, chlapom

Nesprávne (chybné) tvary slova chlap: chlapy, chlapu


Významovo podobné slová: chlapík,

Podobné slová: chlipník, chlorid, chlápä, chlipnosť, chlebáreň, chlapčenstvo, chlorovodík, chlpánik, chladiareň, chlapček, chlapec, chlpáň, chlapčisko,

Reklama