chvost (podstatné meno) - skloňovanie slova

Slovo chvost je všeobecné podstatné meno (mužský rod (neživotné)).

Podľa akého vzoru sa skloňuje? Skloňovanie slova chvost je podľa vzoru dub.

Hodnotenie slova: 5 (23 hlasov)
Pád Jednotné číslo Množné číslo
Nominatív chvost chvosty
Genitív chvosta chvostov
Datív chvostu chvostom
Akuzatív chvost chvosty
Lokál chvoste chvostoch
Inštrumentál chvostom chvostami

Tvary slova chvost

Správne tvary slova chvost: chvostoch, chvostov, chvost, chvoste, chvosty, chvostom, chvosta, chvostu, chvostami

Tvary slova chvost s predložkami: bez chvosta, od chvosta, do chvosta, z chvosta, k chvostu, na chvost, o chvoste, na chvoste, po chvoste, pri chvoste, v chvoste, nad chvostom, pod chvostom, pred chvostom, za chvostom, s chvostom, bez chvostov, od chvostov, do chvostov, z chvostov, k chvostom, na chvosty, o chvostoch, na chvostoch, po chvostoch, pri chvostoch, v chvostoch, nad chvostami, pod chvostami, pred chvostami, za chvostami, s chvostami

Nesprávne (chybné) tvary slova chvost: chvosti, chvostí, chvostiam, chvostiach, chvostou


Podobné slová: chválenkárstvo, chvíľočka, chvenie, chválenkár, chvastúnka, chvályhodnosť, chvoja, chválospev, chvostík, chváloreč, chvastúň, chvíľka, chválitebná, chvat, chvojka, chvála, chválenkárka, chvastúnstvo, chválenie, chvojina, chvíľa,

Rýmy na slovo chvost v rýmovacom slovníku

Slovenská slovná zásoba Zvieratá » Časti tela