deliteľ (podstatné meno) - skloňovanie slova

Slovo deliteľ je podstatné meno (mužský rod (neživotné)), skloňuje sa podľa vzoru stroj.

Hodnotenie slova: 5 (34 hlasov)
Pád Jednotné číslo Množné číslo
Nominatív deliteľ delitele / delitelia
Genitív deliteľa deliteľov
Datív deliteľu / deliteľovi deliteľom
Akuzatív deliteľa / deliteľ delitele / deliteľov
Lokál deliteli deliteľoch
Inštrumentál deliteľom deliteľmi

Tvary slova deliteľ

Tvary slova s predložkami: bez deliteľa, od deliteľa, do deliteľa, z deliteľa, k deliteľu / deliteľovi, o deliteli, po deliteli, pri deliteli, nad deliteľom, pod deliteľom, s deliteľom, bez deliteľov, od deliteľov, do deliteľov, z deliteľov, k deliteľom, o deliteľoch, po deliteľoch, pri deliteľoch, nad deliteľmi, pod deliteľmi, s deliteľmi

Správne tvary slova deliteľ: delitele, deliteľovi, deliteľa, deliteli, deliteľov, deliteľmi, deliteľoch, delitelia, deliteľu, deliteľom, deliteľ

Nesprávne (chybné) tvary slova deliteľ: deliteľtá, deliteľťa, deliteľťu, deliteľtám, deliteľti, deliteľtách, deliteľťom, deliteľtami


Podobné slová: delikvent, deliteľnosť, delivosť, delineavit, delikvencia, deliberácia, delič, delidlo, delimitácia, delikátnosť, delikventka, deliktík, delikt, delikatesa,

Rýmy na slovo deliteľ