dievča (podstatné meno) - skloňovanie slova

Slovo dievča je podstatné meno (stredný rod), skloňuje sa podľa vzoru dievča.

Hodnotenie slova: 4.5 (31 hlasov)
Pád Otázka Jednotné číslo Množné číslo
Nominatív Kto / čo dievča dievčatá / dievčence
Genitív Do koho / do čoho dievčaťa dievčat / dievčeniec
Datív Dám komu / dám čomu dievčaťu dievčatám / dievčencom
Akuzatív Koho / čo dievča dievčatá / dievčence
Lokál O kom / o čom dievčati dievčatách / dievčencoch
Inštrumentál S kým / s čím dievčaťom dievčatami / dievčencami

Tvary slova dievča

Správne tvary slova dievča: dievčatá, dievčatách, dievčeniec, dievčaťom, dievčat, dievčaťu, dievčencoch, dievčatám, dievčencom, dievčaťa, dievčencami, dievčence, dievča, dievčatami, dievčati

Nesprávne (chybné) tvary slova dievča: dievčai, dievčaí, dievčaiam, dievčaiach, dievčaou, dievčaami


Významovo podobné slová: dievčina, slečna,

Podobné slová: dietoterapia, dielo, diecéza, dietetikum, dievčička, dieselagregát, dielik, dierkovač, dieža, dievčenstvo, dietetik, dievka, dierovanie,

Reklama