dievča (podstatné meno) - skloňovanie slova

Slovo dievča je podstatné meno (stredný rod), skloňuje sa podľa vzoru dievča.

Hodnotenie slova: 4.5 (31 hlasov)
Pád Otázka Jednotné číslo Množné číslo
Nominatív Kto / čo dievča dievčatá / dievčence
Genitív Bez koho / bez čoho dievčaťa dievčat / dievčeniec
Datív Dám komu / dám čomu dievčaťu dievčatám / dievčencom
Akuzatív Koho / čo dievča dievčatá / dievčence
Lokál O kom / o čom dievčati dievčatách / dievčencoch
Inštrumentál S kým / s čím dievčaťom dievčatami / dievčencami

Tvary slova dievča

Správne tvary slova dievča: dievča, dievčaťu, dievčencoch, dievčatami, dievčeniec, dievčaťom, dievčence, dievčencom, dievčatám, dievčencami, dievčat, dievčatá, dievčatách, dievčaťa, dievčati

Nesprávne (chybné) tvary slova dievča: dievčai, dievčaí, dievčaiam, dievčaiach, dievčaou, dievčaami


Významovo podobné slová: dievčina, slečna,

Podobné slová: dieselagregát, dieťatko, dierkovačka, dievčatko, dielnička, dieréza, dieťa, dierovač, dietetikum, dieferenciál, dierovačka, dielovedúci, diecéza,