dievča (podstatné meno) - skloňovanie slova

Slovo dievča je podstatné meno (stredný rod), skloňuje sa podľa vzoru dievča.

Hodnotenie slova: 4.5 (31 hlasov)
Pád Otázka Jednotné číslo Množné číslo
Nominatív Kto / čo dievča dievčatá / dievčence
Genitív Bez koho / bez čoho dievčaťa dievčat / dievčeniec
Datív Dám komu / dám čomu dievčaťu dievčatám / dievčencom
Akuzatív Koho / čo dievča dievčatá / dievčence
Lokál O kom / o čom dievčati dievčatách / dievčencoch
Inštrumentál S kým / s čím dievčaťom dievčatami / dievčencami

Tvary slova dievča

Správne tvary slova dievča: dievčaťu, dievčatách, dievčence, dievčencoch, dievčatami, dievčatám, dievčeniec, dievčat, dievčencami, dievčencom, dievčati, dievča, dievčatá, dievčaťom, dievčaťa

Nesprávne (chybné) tvary slova dievča: dievčai, dievčaí, dievčaiam, dievčaiach, dievčaou, dievčaami


Významovo podobné slová: dievčina, slečna,

Podobné slová: dievčatisko, dierkovačka, dielnička, dievčinka, dieža, dietárka, diesel, diera, dierkovač, dieréza, dienko, dievčisko, dieselagregát,

Reklama