dievča (podstatné meno) - skloňovanie slova

Slovo dievča je podstatné meno (stredný rod), skloňuje sa podľa vzoru dievča.

Hodnotenie slova: 4.5 (31 hlasov)
Pád Jednotné číslo Množné číslo
Nominatív dievča dievčatá / dievčence
Genitív dievčaťa dievčat / dievčeniec
Datív dievčaťu dievčatám / dievčencom
Akuzatív dievča dievčatá / dievčence
Lokál dievčati dievčatách / dievčencoch
Inštrumentál dievčaťom dievčatami / dievčencami

Tvary slova dievča

Tvary slova s predložkami: bez dievčaťa, od dievčaťa, do dievčaťa, z dievčaťa, k dievčaťu, o dievčati, po dievčati, pri dievčati, nad dievčaťom, pod dievčaťom, s dievčaťom, bez dievčat / dievčeniec, od dievčat / dievčeniec, do dievčat / dievčeniec, z dievčat / dievčeniec, k dievčatám / dievčencom, o dievčatách / dievčencoch, po dievčatách / dievčencoch, pri dievčatách / dievčencoch, nad dievčatami / dievčencami, pod dievčatami / dievčencami, s dievčatami / dievčencami

Správne tvary slova dievča: dievčaťu, dievčencami, dievčatám, dievča, dievčaťom, dievčatách, dievčati, dievčeniec, dievčaťa, dievčencoch, dievčatá, dievčencom, dievčat, dievčence, dievčatami

Nesprávne (chybné) tvary slova dievča: dievčai, dievčaí, dievčaiam, dievčaiach, dievčaou, dievčaami


Významovo podobné slová: dievčina, slečna,

Podobné slová: dietetička, dievčička, dierovka, dielovedúci, dietologička, dievčinka, dievoctvo, dievčisko, dietológia, diera, dierkovačka, dierovanie, dieročka, dievčence, dienko, dievka, dietyléter, dielnička, dieferenciál, dietetik, dietetika, dietoterapia, dievčina,

Rýmy na slovo dievča