dlaň (podstatné meno) - skloňovanie slova

Slovo dlaň je podstatné meno (ženský rod), skloňuje sa podľa vzoru dlaň.

Hodnotenie slova: 5 (36 hlasov)
Pád Jednotné číslo Množné číslo
Nominatív dlaň dlane
Genitív dlane dlaní
Datív dlani dlaniam
Akuzatív dlaň dlane
Lokál dlani dlaniach
Inštrumentál dlaňou dlaňami

Tvary slova dlaň

Tvary slova s predložkami: bez dlane, od dlane, do dlane, z dlane, k dlani, o dlani, po dlani, pri dlani, nad dlaňou, pod dlaňou, s dlaňou, bez dlaní, od dlaní, do dlaní, z dlaní, k dlaniam, o dlaniach, po dlaniach, pri dlaniach, nad dlaňami, pod dlaňami, s dlaňami

Správne tvary slova dlaň: dlaniam, dlane, dlani, dlaňami, dlaňou, dlaň, dlaní, dlaniach


Podobné slová: dlhodobosť, dláždenie, dlhánisko, dlžtek, dláto, dlážka, dlžníčka, dlaždica, dlaždička, dlhotratiar, dlhaňa, dlžoba, dlžôbka, dlhopis, dlhánisko, dlháň, dlátko, dlhovekosť, dlaňovka, dlabka, dlhánik, dlapa, dlab,

Rýmy na slovo dlaň