Časovanie slova domotať

Slovo domotať je sloveso, má dokonavý vid. Slovesá sa v slovenskom jazyku časujú (menia tvar podľa času).
V tabuľke nižšie sa nachádzajú všetky tvary slovesa domotať

Hodnotenie slova: 5 (34)
časovanie - jednotné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
ja ty on, ona, ono
Minulý čas domotal, domotala, domotalo domotal, domotala, domotalo domotal, domotala, domotalo
Prítomný čas domotám, domocem domotáš, domoceš domotá, domoce
Budúci čas domotám, domocem domotáš, domoceš domotá, domoce
Rozkazovací tvar - domotaj, domoc -
časovanie - množné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
my vy oni, ony
Minulý čas domotali domotali domotali
Prítomný čas domotáme, domoceme domocete, domotáte domocú, domotajú
Budúci čas domotáme, domoceme domocete, domotáte domocú, domotajú
Rozkazovací tvar domotajme, domocme domocte, domotajte -

Zvyšné tvary slovesa domotať: domotať (neurčitok) a domotajúc, domocúc (prechodník).


Tvary slova domotať

Správne tvary slova domotať: domoce, domoc, domoceme, domotal, domotáme, domotali, domocete, domotaj, domoceš, domotať, domotalo, domotáš, domotá, domocúc, domotajte, domotajme, domocme, domotala, domotajúc, domocte, domocú, domotáte, domotajú, domotám, domocem

Odvodené tvary slova (nedomotať): nedomotajme, nedomotá, nedomotajú, nedomotajúc, nedomotáme, nedomoc, nedomocú, nedomocete, nedomotať, nedomotala, nedomotáš, nedomoce, nedomocme, nedomotáte, nedomoceš, nedomocúc, nedomoceme, nedomocem, nedomotajte, nedomotali, nedomotal, nedomotaj, nedomocte, nedomotalo, nedomotám


Podobné slová: nekrájať, aukať, pršať, nepútať, musieť, nectiť, obávať, nenaverbovať, nevyčistiť, zachlopnúť, neprisadnúť, rozleptávať, nezakliesniť,

Rýmy na slovo domotať