Časovanie slova dopichovať

Slovo dopichovať je sloveso, má vid. Slovesá sa v slovenskom jazyku časujú (menia tvar podľa času).

Hodnotenie slova: 5 (17)
časovanie - jednotné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
ja ty on, ona, ono
Minulý čas dopichoval, dopichovala, dopichovalo dopichoval, dopichovala, dopichovalo dopichoval, dopichovala, dopichovalo
Prítomný čas dopichujem dopichuješ dopichuje
Budúci čas budem dopichovať budeš dopichovať bude dopichovať
Rozkazovací tvar - dopichuj -
časovanie - množné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
my vy oni, ony
Minulý čas dopichovali dopichovali dopichovali
Prítomný čas dopichujeme dopichujete dopichujú
Budúci čas budeme dopichovať budete dopichovať budú dopichovať
Rozkazovací tvar dopichujme dopichujte -

Zvyšné tvary slovesa dopichovať: dopichovať (neurčitok) a dopichujúc (prechodník).

Tvary slova dopichovať

Správne tvary slova dopichovať: dopichovalo, dopichuješ, dopichujúc, dopichujem, dopichujú, dopichujeme, dopichujete, dopichuje, dopichoval, dopichuj, dopichovala, dopichujte, dopichovať, dopichovali, dopichujme


Podobné slová: dopichať, dopichnúť,