dub (podstatné meno) - skloňovanie slova

Slovo dub je podstatné meno (mužský rod (neživotné)), skloňuje sa podľa vzoru dub.

Hodnotenie slova: 5 (19 hlasov)
Pád Jednotné číslo Množné číslo
Nominatív dub duby
Genitív duba dubov
Datív dubu dubom
Akuzatív dub duby
Lokál dube duboch
Inštrumentál dubom dubmi

Tvary slova dub

Tvary slova s predložkami: bez duba, od duba, do duba, z duba, k dubu, o dube, po dube, pri dube, nad dubom, pod dubom, s dubom, bez dubov, od dubov, do dubov, z dubov, k dubom, o duboch, po duboch, pri duboch, nad dubmi, pod dubmi, s dubmi

Správne tvary slova dub: duby, duboch, dub, dube, duba, dubom, dubmi, dubov, dubu

Nesprávne (chybné) tvary slova dub: dubi, dubí, dubiam, dubiach, dubou, dubami


Podobné slová: duobus, dudroš, dubleta, dužinka, dušnosť, duchamornosť, dumanie, dubletnosť, dutina, durič, dupľovka, duálnosť, duna, dunčo, duchárstvo, durdivosť, dutohlav, duša, duo, duodecima, dumping, duchnička, dudok,

Rýmy na slovo dub

slovo dub v slovníku