dub (podstatné meno) - skloňovanie slova

Slovo dub je podstatné meno (mužský rod (neživotné)), skloňuje sa podľa vzoru dub.

Hodnotenie slova: 5 (19 hlasov)
Pád Otázka Jednotné číslo Množné číslo
Nominatív Kto / čo dub duby
Genitív Bez koho / bez čoho duba dubov
Datív Dám komu / dám čomu dubu dubom
Akuzatív Koho / čo dub duby
Lokál O kom / o čom dube duboch
Inštrumentál S kým / s čím dubom dubmi

Tvary slova dub

Správne tvary slova dub: dubov, dubmi, dubu, duba, dube, duboch, duby, dub, dubom

Nesprávne (chybné) tvary slova dub: dubi, dubí, dubiam, dubiach, dubou, dubami


Podobné slová: duplicitnosť, durínčanka, durák, duelant, duplikácia, dubáčik, dusno, dukátik, dueto, dudok, dušisko, dumnosť, dužninka,

slovo dub v slovníku