dub (podstatné meno) - skloňovanie slova

Slovo dub je podstatné meno (mužský rod (neživotné)), skloňuje sa podľa vzoru dub.

Hodnotenie slova: 5 (19 hlasov)
Pád Otázka Jednotné číslo Množné číslo
Nominatív Kto / čo dub duby
Genitív Do koho / do čoho duba dubov
Datív Dám komu / dám čomu dubu dubom
Akuzatív Koho / čo dub duby
Lokál O kom / o čom dube duboch
Inštrumentál S kým / s čím dubom dubmi

Tvary slova dub

Správne tvary slova dub: dubu, duboch, duby, dubmi, dubov, duba, dub, dube, dubom

Nesprávne (chybné) tvary slova dub: dubi, dubí, dubiam, dubiach, dubou, dubami


Podobné slová: udatnosť, šifra, špenát, ťah, deformátor, gigantstvo, Európan, vonkajšok, čalúnnik,

slovo dub v slovníku

Reklama