dub (podstatné meno) - skloňovanie slova

Slovo dub je podstatné meno (mužský rod (neživotné)), skloňuje sa podľa vzoru dub.

Hodnotenie slova: 5 (19 hlasov)
Pád Otázka Jednotné číslo Množné číslo
Nominatív Kto / čo dub duby
Genitív Bez koho / bez čoho duba dubov
Datív Dám komu / dám čomu dubu dubom
Akuzatív Koho / čo dub duby
Lokál O kom / o čom dube duboch
Inštrumentál S kým / s čím dubom dubmi

Tvary slova dub

Správne tvary slova dub: duby, dubmi, dub, dubu, dube, dubom, dubov, duba, duboch

Nesprávne (chybné) tvary slova dub: dubi, dubí, dubiam, dubiach, dubou, dubami


Podobné slová: duetista, dubák, dublé, dumka, dumavosť, duna, duplikát, dusno, duša, duplikátor, durák, dugong, duchnárka,

slovo dub v slovníku

Reklama