formula (podstatné meno) - skloňovanie slova

Slovo formula je všeobecné podstatné meno (ženský rod).

Podľa akého vzoru sa skloňuje? Skloňovanie slova formula je podľa vzoru žena.

Význam slova formula v slovníku (definícia a vysvetlenie slova formula):

  • ustálený spôsob vyjadrenia
  • ustálený slovný obrat
  • predpis
  • ustálené znenie
  • vzorec
  • automobilový závod
  • závodný voz
Hodnotenie slova: 3.5 (17 hlasov)
Pád Jednotné číslo Množné číslo
Nominatív formula formuly
Genitív formuly formúl
Datív formule formulám
Akuzatív formulu formuly
Lokál formule formulách
Inštrumentál formulou formulami

Tvary slova formula

Správne tvary slova formula: formula, formulách, formulami, formúl, formulou, formuly, formule, formulám, formulu

Tvary slova formula s predložkami: bez formuly, od formuly, do formuly, z formuly, k formule, na formulu, o formule, na formule, po formule, pri formule, proti formule, v formule, nad formulou, pod formulou, pred formulou, za formulou, s formulou, bez formúl, od formúl, do formúl, z formúl, k formulám, na formuly, o formulách, na formulách, po formulách, pri formulách, proti formulám, v formulách, nad formulami, pod formulami, pred formulami, za formulami, s formulami

Nesprávne (chybné) tvary slova formula: formuli, formuliam, formuliach


Podobné slová: diopsid, Blesovčanka, apokalyptik, úpätie, Tomáško, Duško, nadporučíčka, kontajner, pästiarka, yoga, šalátovka, posudzovanie, lamaizmus,

Rýmy na slovo formula v rýmovacom slovníku

Slovenská slovná zásoba Doprava » Pozemná