idea (podstatné meno) - skloňovanie slova

Slovo idea je podstatné meno (ženský rod), skloňuje sa podľa vzoru idea.

Hodnotenie slova: 3.25 (14 hlasov)
Pád Jednotné číslo Množné číslo
Nominatív idea idey
Genitív idey ideí
Datív idei ideám
Akuzatív ideu idey
Lokál idei ideách
Inštrumentál ideou ideami

Tvary slova idea

Tvary slova s predložkami: bez idey, od idey, do idey, z idey, k idei, o idei, po idei, pri idei, nad ideou, pod ideou, s ideou, bez ideí, od ideí, do ideí, z ideí, k ideám, o ideách, po ideách, pri ideách, nad ideami, pod ideami, s ideami

Správne tvary slova idea: ideí, ideou, ideu, ideám, idea, idey, ideami, ideách, idei


Významovo podobné slová: nápad, myšlienka,

Podobné slová: hus, kačka, habanéra, biofyzik, spachtoška, Rankovce, predátor, tavba, kamizol, neprajnosť, porušenosť, sonar, vegetácia,

Rýmy na slovo idea

slovo idea v slovníku