interferencia (podstatné meno) - skloňovanie slova

Slovo interferencia je všeobecné podstatné meno (ženský rod).

Podľa akého vzoru sa skloňuje? Skloňovanie slova interferencia je podľa vzoru ulica.

Význam slova interferencia v slovníku (definícia a vysvetlenie slova interferencia):

  • (cudzie slová) vzájomné ovplyvňovanie
  • stretnutie, zasahovanie, prelínanie
  • kríženie, skladanie
Hodnotenie slova: 3.5 (35 hlasov)
Pád Jednotné číslo Množné číslo
Nominatív interferencia interferencie
Genitív interferencie interferencií
Datív interferencii interferenciám
Akuzatív interferenciu interferencie
Lokál interferencii interferenciách
Inštrumentál interferenciou interferenciami

Tvary slova interferencia

Správne tvary slova interferencia: interferenciou, interferencií, interferencia, interferenciám, interferenciách, interferencii, interferenciu, interferencie, interferenciami

Tvary slova interferencia s predložkami: bez interferencie, od interferencie, do interferencie, z interferencie, k interferencii, na interferenciu, o interferencii, na interferencii, po interferencii, pri interferencii, proti interferencii, v interferencii, nad interferenciou, pod interferenciou, pred interferenciou, za interferenciou, s interferenciou, bez interferencií, od interferencií, do interferencií, z interferencií, k interferenciám, na interferencie, o interferenciách, na interferenciách, po interferenciách, pri interferenciách, proti interferenciám, v interferenciách, nad interferenciami, pod interferenciami, pred interferenciami, za interferenciami, s interferenciami

Gramaticky nesprávne tvary pre slovo interferencia: interferencya, interferencja

Nesprávne (chybné) tvary slova interferencia: interferenciy


Rýmy na slovo interferencia v rýmovacom slovníku