Časovanie slova interpretovať

Slovo interpretovať je sloveso, má dokonavý aj nedokonavý vid. Slovesá sa v slovenskom jazyku časujú (menia tvar podľa času).
V tabuľke nižšie sa nachádzajú všetky tvary slovesa interpretovať

Hodnotenie slova: 5 (20)
časovanie - jednotné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
ja ty on, ona, ono
Minulý čas interpretoval, interpretovala, interpretovalo interpretoval, interpretovala, interpretovalo interpretoval, interpretovala, interpretovalo
Prítomný čas interpretujem interpretuješ interpretuje
Budúci čas budem interpretovať budeš interpretovať bude interpretovať
Rozkazovací tvar - interpretuj -
časovanie - množné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
my vy oni, ony
Minulý čas interpretovali interpretovali interpretovali
Prítomný čas interpretujeme interpretujete interpretujú
Budúci čas budeme interpretovať budete interpretovať budú interpretovať
Rozkazovací tvar interpretujme interpretujte -

Zvyšné tvary slovesa interpretovať: (neurčitok) a interpretujúc (prechodník).

Tvary slova interpretovať

Správne tvary slova interpretovať: interpretuje, interpretovala, interpretujete, interpretujem, interpretujúc, interpretujme, interpretoval, interpretovať, interpretuješ, interpretovali, interpretujte, interpretovalo, interpretujeme, interpretujú, interpretuj

Odvodené tvary slova (neinterpretovať): neinterpretujte, neinterpretovala, neinterpretujme, neinterpretuješ, neinterpretovalo, neinterpretuje, neinterpretujem, neinterpretovali, neinterpretovať, neinterpretujete, neinterpretujú, neinterpretuj, neinterpretujeme, neinterpretoval, neinterpretujúc


Významovo podobné slová: popisovať,

Rýmy na slovo interpretovať