jeden - skloňovanie slova

Slovo jeden je číslovka.

Čísla a rody čislovky:

  • jednotné číslo ženský rod: jedna
  • jednotné číslo stredný rod: jedno
  • jednotné číslo mužský rod (neživotné): jeden
  • jednotné číslo mužský rod (životné): jeden
  • množné číslo ženský rod: jedny
  • množné číslo stredný rod: jedny
  • množné číslo mužský rod (neživotné): jedny
  • množné číslo mužský rod (životné): jedni
Otázka Jednotné číslo Množné číslo
ženský rod
Nominatív Kto / čo jedna jedny
Genitív Bez koho / bez čoho jednej jedných
Datív Dám komu / dám čomu jednej jedným
Akuzatív Koho / čo jednu jedny
Lokál O kom / o čom jednej jedných
Inštrumentál S kým / s čím jednou jednými
stredný rod
Nominatív Kto / čo jedno jedny
Genitív Bez koho / bez čoho jedného jedných
Datív Dám komu / dám čomu jednému jedným
Akuzatív Koho / čo jedno jedny
Lokál O kom / o čom jednom jedných
Inštrumentál S kým / s čím jedným jednými
mužský rod (neživotné)
Nominatív Kto / čo jeden jedny
Genitív Bez koho / bez čoho jedného jedných
Datív Dám komu / dám čomu jednému jedným
Akuzatív Koho / čo jeden jedny
Lokál O kom / o čom jednom jedných
Inštrumentál S kým / s čím jedným jednými
mužský rod (životné)
Nominatív Kto / čo jeden jedni
Genitív Bez koho / bez čoho jedného jedných
Datív Dám komu / dám čomu jednému jedným
Akuzatív Koho / čo jedného jedných
Lokál O kom / o čom jednom jedných
Inštrumentál S kým / s čím jedným jednými

Tvary slova jeden

Správne tvary slova jeden: jedných, jednou, jednej, jedni, jedna, jednom, jedným, jednými, jedny, jednému, jedno, jednu, jedného, jeden

Odvodené tvary slova (nejeden): nejedni, nejedny, nejedna, nejednému, nejednou, nejedným, nejedného, nejednej, nejednými, nejednu, nejeden, nejednom, nejedných, nejedno

Podobné slová: jedenkrát jednako jedenapäťdesiat jedenadvadsať jediný jedenásť jedenasedemdesiat jedenaštyridsať jedenašesťdesiat jedenapolkrát jedenadvadsiaty jedenásťkrát jedenapolnásobne