kúpele (podstatné meno) - skloňovanie slova

Slovo kúpele je podstatné meno (mužský rod (neživotné)), skloňuje sa podľa vzoru stroj. Slovo kúpele je pomnožné podstatné meno (nemá tvar v jednotnom čísle).

Hodnotenie slova: 4.5 (13 hlasov)
Pád Jednotné číslo Množné číslo
Nominatív - kúpele
Genitív - kúpeľov
Datív - kúpeľom
Akuzatív - kúpele
Lokál - kúpeľoch
Inštrumentál - kúpeľmi

Tvary slova kúpele

Tvary slova s predložkami: bez kúpeľov, od kúpeľov, do kúpeľov, z kúpeľov, ku kúpeľom, o kúpeľoch, po kúpeľoch, pri kúpeľoch, nad kúpeľmi, pod kúpeľmi, s kúpeľmi

Správne tvary slova kúpele: kúpeľov, kúpeľom, kúpeľoch, kúpele, kúpeľmi

Nesprávne (chybné) tvary slova kúpele: kúpela, kúpelu, kúpelam, kúpelach, kúpelami, kúpeletá, kúpeleťa, kúpeleťu, kúpeletám, kúpeleti, kúpeletách, kúpeleťom, kúpeletami, kúpelei, kúpelea, kúpeleov, kúpeleovi, kúpeleom, kúpeleoch, kúpelemi


Podobné slová: kúpa, kúpanie, kúpalisko, kúpač, kúpeľňa, kúpyschopnosť, kúpeľníctvo, kúpačka, kúpychtivosť, kúpeľ,

Rýmy na slovo kúpele