Skloňovanie slova kambiálny

Slovo kambiálny je prídavné meno.

Rody prídavného mena a stupňovanie:

  • ženský rod: kambiálna
  • stredný rod: kambiálne
  • mužský rod (neživotné): kambiálny
  • mužský rod (životné): kambiálny
Hodnotenie slova: 4.25 (21)
Otázka Jednotné číslo Množné číslo
ženský rod
Nominatív Kto / čo kambiálna kambiálne
Genitív Bez koho / bez čoho kambiálnej kambiálnych
Datív Dám komu / dám čomu kambiálnej kambiálnym
Akuzatív Koho / čo kambiálnu kambiálne
Lokál O kom / o čom kambiálnej kambiálnych
Inštrumentál S kým / s čím kambiálnou kambiálnymi
stredný rod
Nominatív Kto / čo kambiálne kambiálne
Genitív Bez koho / bez čoho kambiálneho kambiálnych
Datív Dám komu / dám čomu kambiálnemu kambiálnym
Akuzatív Koho / čo kambiálne kambiálne
Lokál O kom / o čom kambiálnom kambiálnych
Inštrumentál S kým / s čím kambiálnym kambiálnymi
mužský rod (neživotné)
Nominatív Kto / čo kambiálny kambiálne
Genitív Bez koho / bez čoho kambiálneho kambiálnych
Datív Dám komu / dám čomu kambiálnemu kambiálnym
Akuzatív Koho / čo kambiálny kambiálne
Lokál O kom / o čom kambiálnom kambiálnych
Inštrumentál S kým / s čím kambiálnym kambiálnymi
mužský rod (životné)
Nominatív Kto / čo kambiálny kambiálni
Genitív Bez koho / bez čoho kambiálneho kambiálnych
Datív Dám komu / dám čomu kambiálnemu kambiálnym
Akuzatív Koho / čo kambiálneho kambiálnych
Lokál O kom / o čom kambiálnom kambiálnych
Inštrumentál S kým / s čím kambiálnym kambiálnymi

Tvary slova kambiálny

Správne tvary slova kambiálny: kambiálnym, kambiálnom, kambiálneho, kambiálnej, kambiálnych, kambiálnu, kambiálne, kambiálna, kambiálnemu, kambiálny, kambiálnymi, kambiálnou, kambiálni

Odvodené tvary slova (nekambiálny): nekambiálni, nekambiálnemu, nekambiálny, nekambiálnou, nekambiálnymi, nekambiálne, nekambiálnom, nekambiálnu, nekambiálnych, nekambiálnej, nekambiálneho, nekambiálnym, nekambiálna


Podobné slová: neprítomný, žaludný, poctený, jazdný, domáci, všivácky, režimový, grafický, dlhoveský,

slovo kambiálny v slovníku

Reklama