kosť (podstatné meno) - skloňovanie slova

Slovo kosť je podstatné meno (ženský rod), skloňuje sa podľa vzoru kosť.

Hodnotenie slova: 5 (31 hlasov)
Pád Otázka Jednotné číslo Množné číslo
Nominatív Kto / čo kosť kosti
Genitív Do koho / do čoho kosti kostí
Datív Dám komu / dám čomu kosti kostiam
Akuzatív Koho / čo kosť kosti
Lokál O kom / o čom kosti kostiach
Inštrumentál S kým / s čím kosťou kosťami

Tvary slova kosť

Správne tvary slova kosť: kostí, kosťou, kosť, kosti, kostiach, kosťami, kostiam

Nesprávne (chybné) tvary slova kosť: koste


Podobné slová: korheľ, kožovka, koliba, kozmetik, kondolencia, kostolík, končiar, kotolňa, kormorán, kompresia, konkrétnosť, kontinent, koláčik,

slovo kosť v slovníku

Reklama