kosť (podstatné meno) - skloňovanie slova

Slovo kosť je podstatné meno (ženský rod), skloňuje sa podľa vzoru kosť.

Hodnotenie slova: 5 (31 hlasov)
Pád Otázka Jednotné číslo Množné číslo
Nominatív Kto / čo kosť kosti
Genitív Bez koho / bez čoho kosti kostí
Datív Dám komu / dám čomu kosti kostiam
Akuzatív Koho / čo kosť kosti
Lokál O kom / o čom kosti kostiach
Inštrumentál S kým / s čím kosťou kosťami

Tvary slova kosť

Správne tvary slova kosť: kosť, kostiach, kosťami, kostí, kosťou, kosti, kostiam

Nesprávne (chybné) tvary slova kosť: koste


Podobné slová: konkurent, konzistentnosť, kohútisko, kondenzát, konvencia, komfortnosť, koštovka, kozáčik, kopa, kozliatko, komunard, kompár, kolonistka,

slovo kosť v slovníku