Časovanie slova kresliť

Slovo kresliť je sloveso, má vid. Slovesá sa v slovenskom jazyku časujú (menia tvar podľa času).

Hodnotenie slova: 5 (27)
časovanie - jednotné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
ja ty on, ona, ono
Minulý čas kreslil, kreslila, kreslilo kreslil, kreslila, kreslilo kreslil, kreslila, kreslilo
Prítomný čas kreslím kreslíš kreslí
Budúci čas budem kresliť budeš kresliť bude kresliť
Rozkazovací tvar - kresli -
časovanie - množné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
my vy oni, ony
Minulý čas kreslili kreslili kreslili
Prítomný čas kreslíme kreslíte kreslia
Budúci čas budeme kresliť budete kresliť budú kresliť
Rozkazovací tvar kreslime kreslite -

Zvyšné tvary slovesa kresliť: kresliť (neurčitok) a kresliac (prechodník).

Tvary slova kresliť

Správne tvary slova kresliť: kreslil, kreslia, kreslíte, kreslime, kreslí, kreslíš, kreslila, kreslite, kreslíme, kresli, kresliť, kreslilo, kreslím, kreslili, kresliac

Odvodené tvary slova (nekresliť): nekreslíš, nekreslilo, nekreslí, nekresliac, nekreslia, nekreslime, nekreslíme, nekreslila, nekreslíte, nekreslite, nekreslím, nekreslil, nekresliť, nekreslili, nekresli


Významovo podobné slová: linkovať, maľovať, rysovať,

Podobné slová: kreslievať, kresať,